PAN-studie gaat verder als Biobank Neuromusculaire Ziekten (NMZ)

Gepubliceerd op 21 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 zal het ALS Centrum De Prospectieve ALS studie Nederland (PAN)  voortzetten binnen de nieuw opgerichte Biobank Neuromusculaire ziekten (NMZ) van het UMC Utrecht. De nieuwe Biobank NMZ zal betere mogelijkheden bieden voor grootschalige vervolgonderzoeken naar ALS, PSMA, PLS, Segmentale en Distale SMA en Progressieve Bulbaire Parese (PBP).

De Prospectieve ALS studie Nederland (PAN) is een grootschalig onderzoek naar de risicofactoren voor ALS, PSMA, PLS, Segmentale en Distale SMA en PBP. Leefstijl, voeding en blootstelling aan gevaarlijke stoffen worden vergeleken tussen patiënten en controlepersonen om de risicofactoren te vinden. De dataverzameling hiervoor zal onder de Biobank NMZ grotendeels worden voortgezet zoals in de PAN studie: opvragen van medische gegevens, vragenlijsten, bloedafname en cognitieve tests.

Voordelen van de Biobank NMZ

De nieuwe Biobank NMZ  zal echter meer mogelijkheden bieden voor vervolgonderzoeken met de verzamelde gegevens. Het biedt meer mogelijkheden om samen te werken met (inter)nationale partners voor grootschalig, internationaal onderzoek. Ook kunnen ook bestaande projecten, zoals Project Mine, makkelijker gebruik maken van de gegevens uit de Biobank NMZ.

De Biobank NMZ wordt op een open manier ingestoken; er liggen vooraf geen onderzoeksvragen vast. Hierdoor kan onderzoek beter worden afgestemd aan de huidige kennis en op basis van nieuwe ontwikkelingen en ideeën gemakkelijk en gericht gebruikt worden voor nieuw, innovatief onderzoek.

Bovendien kunnen meer patiënten meedoen aan onderzoek via deze Biobank. Niet alleen patiënten die de diagnose ALS, PSMA of PLS hebben gekregen, maar alle patiënten die naar onze poli neuromusculaire ziekten worden verwezen, kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Hierdoor zal de Biobank NMZ breder kunnen worden ingezet voor onderzoek naar meer neuromusculaire ziekten.

Lees hier meer over de nieuwe Biobank NMZ.