Veel lopend onderzoek, deelname van patiënten belangrijk!

Gepubliceerd op 14 december 2016

ALS Centrum Nederland heeft op dit moment zeven studies waarvoor patiënten zich kunnen aanmelden. Doet u al mee met al ons onderzoek? Meld u aan en help ons om de oorzaken, het ziekteproces en potentiële behandelingen te onderzoeken. 

Mogelijk wordt u als patiënt vaak benaderd voor onderzoek. Onze onderzoeksmedewerkers proberen dit zoveel mogelijk te structuren, maar soms wordt iemand toch in korte tijd vaak benaderd. Onze excuses hiervoor.

Prof. Leonard van den Berg: “Het is erg bemoedigend dat er zoveel onderzoek mogelijk is. Dit toont de stroomversnelling waarin het onderzoek naar ALS, PLS en PSMA momenteel zit. We hopen van harte dat u meedoet. Uw deelname is zeer waardevol voor het onderzoek en het vinden van uiteindelijke oplossingen voor ALS, PLS en PSMA.”

Onderzoek

Doe eerst mee aan de NMZ Biobank (voorheen de PAN-studie). Dit onderzoek bestaat uit vragenlijsten naar risicofactoren voor ALS, PLS en PSMA en eenmalige bloedafname. Dit onderzoek legt de basis voor alle andere onderzoeken. Alle mensen met ALS, PSMA en PLS kunnen meedoen met de NMZ Biobank, ongeacht het stadium van hun ziekte. Daarnaast lopen er meerdere onderzoeken.

  • MRI-studie met 3 Tesla – onderzoek naar veranderingen in de hersenen bij ALS, PLS en PSMA
  • MRI-studie met 7 Tesla – onderzoek naar veranderingen in de stofwisseling in de hersenen bij ALS
  • Measure-studie – Meten van de stofwisseling bij ALS
  • Methodologie-studie – nieuwe meetmethoden voor ALS-symptomen
  • Actigraph – onderzoek met een stappenteller voor de progressie van ALS
  • FALS – onderzoek naar de genetische oorzaken van familiaire ALS

Meld u aan

Heeft u ALS, PSMA en PLS en wilt u meer informatie over een of meerdere van deze onderzoeken ontvangen? Vul dan het aanmeldformulier in op onze website. Een van onze onderzoeksmedewerkers neemt dan contact met u op via mail of telefoon.

Meer informatie over deelname aan ALS onderzoek

 

 

Onderzoeksmedewerkers ALS Centrum Nederland: Hermieneke Vergunst en Lisanne Visser