Prof. Marianne de Visser geridderd

Gepubliceerd op 29 mei 2016

Bij haar afscheidssymposium kreeg professor dr. Marianne de Visser van het ALS Centrum op het AMC door de burgemeester van Edam-Volendam een lintje opgespeld. Ze is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse leeuw. Burgemeester Willem van Beek roemde Marianne de Visser om haar vele sleutelposities en haar tomeloze en onbaatzuchtige inzet. 

afscheidsrede Marian de Visser

Prof. dr. Marianne de Visser nam afscheid als divisievoorzitter van de polikliniek Neurologie van het AMC. Als hoogleraar Neuromusculaire Ziekten in het AMC heeft zij zich als zeer betrokken en deskundig neuroloog sterk gemaakt voor deze patiëntengroep. Zij heeft zowel nationaal als internationaal een richtinggevende rol gespeeld in het klinische onderzoek naar neuromusculaire aandoeningen en de toepassing van de resultaten daarvan in de medische praktijk.

Professor De Visser is ook actief geweest in de wetenschappelijke gremia van haar beroepsgroep buiten de universiteit. Zij is van 1987 tot 1997 lid geweest van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), de wetenschappelijke beroepsvereniging van neurologen. Zij is vanaf 1999 lid van het bestuur van het Petrus Camper Instituut, het wetenschappelijk instituut van de Orde van medisch specialisten. Sinds 2000 is zij lid van de Studieclub voor Neurologie, en al vanaf 1983 lid van de Belgisch-Nederlandse Neuromusculaire Studieclub. Van 1992 tot 1994 is zij ook voorzitter geweest van de Amsterdamsche Neurologen Vereniging. Op internationaal gebied is zij bestuurslid van de European Academy of Neurology, lid van de World Muscle Society en lid van de editorial board van het Journal of Neuromuscular Disorders.

Samenvattend kan gezegd worden dat de verdiensten van professor De Visser voor zowel het AMC als voor ALS Centrum Nederland en voor de samenleving buitengewoon zijn. Haar tomeloze en onbaatzuchtige inzet voor mensen met een spierziekte als arts en haar belangeloze inspanning en vernieuwende initiatieven als bestuurder van een groot aantal organisaties zijn niet onopgemerkt gebleven.

De belangrijkste boodschap die prof. De Visser ons in haar afscheidsrede heeft meegegeven is dat je de integrale mens nooit uit het oog mag verliezen. Zij is een dokter in hart en nieren en is altijd een generalist gebleven. Ze was erg geliefd bij haar patiënten en bij haar collega’s. In haar rede heeft ze het onderzoek geschetst dat onder haar leiding is uitgevoerd met haar promovendi en de belangrijkste resultaten daaruit.

Het ALS Centrum Nederland bedankt prof. Marianne de Visser hartelijk voor haar grote inzet voor betere diagnose, zorg en behandeling voor patiënten met ALS, PSMA en PLS.

Bron: Groot-Waterland