Project Kwalitatief goede ALS behandelteams

Gepubliceerd op 30 maart 2018

Voor het project ‘Kwalitatief goede ALS behandelteams’ werken Spierziekten Nederland, ALS Patients Connected en ALS Centrum Nederland samen aan het verbeteren van de kwaliteit van ALS-revalidatieteams.

Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de ongeveer veertig ALS-revalidatieteams of ALS behandelteams in Nederland zijn de ervaringen van patiënten van groot belang. Er zijn daarom 1.500 vragenlijsten uitgestuurd onder patiënten met ALS, PSMA en PLS. Op deze vragenlijsten hebben we ruim 500 reacties gekregen.

Bij deze willen we graag iedereen bedanken die de vragenlijst in heeft kunnen vullen.

Project

Het doel van dit project is het verkrijgen van een geografisch goed gespreid netwerk van kwalitatief goede ALS-behandelteams binnen het ‘ALS Zorgnetwerk’. Om een goede behandeling te kunnen garanderen wordt door middel van vragenlijsten bij zowel ALS-behandelteams als bij patiënten inzicht verkregen in de huidige kwaliteit van zorg. Vervolgens kan de status ‘ALS Zorgnetwerk’ worden uitgegeven aan die teams die een goede kwaliteit van zorg leveren. De uitkomsten worden zichtbaar gemaakt via de Zorgwijzer van Spierziekten Nederland en via de website van het ALS Centrum.

Resultaten

Uit de reacties blijkt dat veel respondenten positief zijn over de zorg die ze krijgen vanuit hun ALS-revalidatieteam. Gemiddeld wordt de zorg die gegeven wordt door de revalidatiearts van het ALS behandelteam beoordeeld met een 8,0. De zorg gegeven door het gehele ALS-revalidatieteam wordt beoordeeld met een 8,1.

Ook op de vraag of de respondenten hun ALS-revalidatieteam aan zouden bevelen aan andere patiënten werd door 93% van de mensen positief gereageerd.

Vervolg

Het vervolg van het project zal bestaan uit de verdere verwerking van de gegevens uit de enquêtes. Waarna ieder ALS-revalidatieteam een team rapport krijgt met de ervaringen van hun patiënten.

Op deze manier willen we voor elk team de specifieke verbeterpunten inzichtelijk maken om zo de revalidatiezorg voor patiënten met ALS in heel Nederland te verbeteren.

Lees meer over dit kwaliteitsproject, gefinancierd door Stichting ALS Nederland.