Radicut bij ALS: De visie van het ALS Centrum

Gepubliceerd op 18 augustus 2015

In Japan kan het medicijn Radicut® (de intraveneuze formulering van edaravone) worden voorgeschreven bij ALS. Japan is vooralsnog het enige land waar dit mogelijk is. Het effect van Radicut bij ALS is nog onduidelijk.

Radicut® (edavarone) was in Japan al op de markt als behandeling voor de acute fase van een herseninfarct.  Radicut® is er op gericht om deze schadelijke zuurstofbindingen weg te vangen en zo de oxidatieve stress te verlagen.

Op basis van de fase 2 klinische studie is het effect van Radicut echter nog niet duidelijk. Aan de studie deden 246 patiënten mee, waarvan de helft een nepmedicijn ontving (placebogroep) en de andere helft het echte medicijn (therapiegroep). Na 24 weken werd er geen verschil gevonden tussen de therapie en placebo groep in het vertragen van ALS. De Japanse onderzoekers schrijven dat mogelijk een specifieke groep ALS-patiënten meer baat heeft van de therapie, maar konden dat niet onomstotelijk aantonen in deze groep patiënten. Daarnaast lijkt een studieperiode van 24 weken te kort te zijn om een verschil aan te tonen in overleving tussen beide groepen. Om deze reden is er een grotere fase 3 studie gestart in Japan. De resultaten van deze studie zijn nog niet bekend en daardoor kan er op dit moment geen definitieve uitspraak gedaan worden over de therapeutische waarde van Radicut® voor ALS-patiënten. Het ALS Centrum Nederland adviseert patiënten om de goedkeuring van Radicut® als medicijn voor ALS met enige terughoudendheid te benaderen en om de resultaten van de fase 3 studie af te wachten.

Lees meer