Meer dan 500 thuiszorgverpleegkundigen en verzorgenden getraind in 2015

Gepubliceerd op 3 januari 2016

Het ALS Centrum heeft in 2015 22 thuiszorgteams geschoold in ALS en tien ALS scholingsbijeenkomsten voor thuiszorgverpleegkundigen en verzorgenden verzorgd in het UMC Utrecht. Door deze basisscholingen zijn in 2015 meer dan 500 verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland geschoold in ALS! Op dit moment zijn er in totaal meer dan 30 thuiszorgteams getraind. Deze thuiszorgteams maken deel uit van het ALS Zorgnetwerk als zij ervaring met ALS, PLS en PSMA-patiënten behouden én de zorg voor patiënten afstemmen met het ALS-behandelteam bij hen in de buurt.

Logo ALS Zorgnetwerk rgb

Het doel is om de kwaliteit van het hele zorgtraject voor patiënten te verbeteren.

ALS Centrum Nederland streeft naar betere zorg voor alle mensen met ALS, PSMA en PLS. Dankzij het project ALS Kennisplatform, met steun van Stichting ALS Nederland, kan het ALS Centrum steeds meer scholingen aanbieden met als doel om de kwaliteit van het hele zorgtraject voor patiënten te verbeteren. Om de kwaliteit van zorg voor patiënten nog verder te verbeteren organiseert het ALS Centrum binnen het ALS Zorgnetwerk scholingen, het ALS congres op 30 september 2016 en overlegt het ALS Centrum met alle ALS behandelteams en andere zorgverleners toegewijd aan ALS zorg.

Om de zorg voor ALS, PLS en PSMA-patiënten verder te verbeteren zijn in 2015 ook de kwaliteitscriteria voor ALS-behandelteams aangescherpt. De ALS-behandelteams (vaak gevestigd in revalidatiecentra of revalidatieafdelingen van ziekenhuizen) zorgen voor de behandeling en begeleiding van ALS-patiënten door multidisciplinaire zorg aan te bieden. Deze verschillende disciplines vormen samen een gespecialiseerd team. De aangescherpte kwaliteitscriteria houden onder andere in dat ALS-behandelteams werken volgens de landelijk erkende ALS-richtlijnen en hebben een behandelprogramma specifiek gericht op ALS. Daarnaast moet elk ALS-behandelteam minimaal 15 ALS-patiënten per jaar zien, om ervaring met de patiëntengroep te (onder-)houden. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 40 gespecialiseerde ALS-behandelteams. Op 26 juni 2015 heeft een symposium voor ALS-behandelteams plaatsgevonden in het UMC Utrecht om resultaten van onderzoeken en best-practices uit de zorg met elkaar te delen. Bij dit symposium waren 175 paramedici en revalidatieartsen van de verschillende ALS-behandelteams uit heel Nederland aanwezig.

overzicht inloop presentatie voeding

Bij het symposium voor ALS-behandelteams waren revalidatieartsen en paramedici van bijna alle veertig teams in Nederland.

Trainingen vanuit het ALS Zorgnetwerk

Ook in de komende jaren wil het ALS Centrum Nederland de zorg voor ALS-patiënten verder specialiseren en optimaliseren. Ons volgende streven is dat meer ALS-behandelteams, die aan de kwaliteitscriteria voldoen, de scholingen van de thuiszorgteams op zich nemen. Thuiszorgteams en ALS-behandelteams kunnen dan immers meteen de zorg over een individuele patiënt specifiek met elkaar afstemmen. Inmiddels zijn 7 thuiszorgteams door ALS-behandelteams uit de buurt geschoold. Van thuiszorgteams horen we terug dat zij nu gemakkelijker contact opnemen met desbetreffende ALS-behandelteam voor aanvullende vragen over een patiënt. Doordat ook de ALS-behandelteams in het ALS Zorgnetwerk trainingen op zich nemen leren de zorgverleners betrokken bij ALS-patiënten binnen een regio elkaar steeds beter kennen.

Trainingen op maat

Daarnaast willen we ook de trainingen-op-maat verder uitbreiden. We hebben een aanbod van trainingen-op-maat over cognitieve en gedragsmatige problemen bij ALS. Deze training is inmiddels tweemaal gegeven. Ook verzorgen wij training-op-maat over ademhalingsproblemen en hulpmiddelen en voorzieningen. Bij deze trainingen wordt vooraf de problematiek geïnventariseerd zoals deze door een team wordt ervaren en staat deze centraal in de training.

Online cursussen over ALS

Het ALS Centrum heeft onlangs drie e-cursussen opgeleverd: een online introductiecursus ALS en e-cursussen over Verslikken bij ALS en over Ziektepercepties bij ALS. Door het volgen van deze e-cursussen kunnen zowel paramedici als verpleegkundigen, verzorgenden en huisartsen hun kennis over ALS verder verruimen om de zorg voor ALS-patiënten te optimaliseren.