Stamceltherapie – hoop voor de toekomst

Gepubliceerd op 23 januari 2015

Stamceltherapie is een veelbelovende therapie binnen de geneeskunde. Ook op het gebied van neurodegeneratieve ziekten zoals ALS wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om stamcellen in te zetten als behandeling. Tot op heden is er echter geen wetenschappelijk bewijs dat stamceltherapie kan leiden tot verbetering bij patiënten met ALS. 

Wat is een stamcel

Een stamcel is een cel die in staat is om zich in een andere soort cel te ontwikkelen (differentiëren). Zo kan een stamcel zich ontwikkelen tot bijvoorbeeld een huidcel, een rood bloedlichaampje of een zenuwcel. Het doel van stamceltherapie is om zieke of beschadigde weefsels en organen te ondersteunen en te herstellen. Met name bij sommige soorten kanker wordt stamceltherapie ingezet.

We hopen dat stamceltherapie in de toekomst een effectieve therapie zal zijn bij ALS.

Stamceltherapie

We hopen dat stamceltherapie in de toekomst een gunstige bijdrage aan het ziekteproces bij ALS zal kunnen leveren. Maar voordat patiënten kunnen worden behandeld met stamceltherapie moet er meer duidelijk zijn over de dosering, methode van toediening, veiligheid en het effect van stamceltherapie. Zowel wetenschappers als neurologen zijn er van overtuigd dat er nog veel onderzoek zal moeten worden verricht voordat we patiënten met ALS kunnen behandelen met stamceltherapie. Er is geen enkel bewijs dat stamceltherapie, zoals deze nu wordt aangeboden door diverse centra wereldwijd, leidt tot klinische verbetering bij patiënten met ALS.

 Er is geen enkel bewijs dat stamceltherapie, zoals deze op dit moment wordt aangeboden, positieve effecten heeft bij ALS.

Het is nog onduidelijk hoe stamceltherapie zou kunnen werken. Op basis van proefdieronderzoek zijn er aanwijzingen dat stamcellen een ondersteunend en beschermend effect zouden kunnen hebben op nog aanwezige zenuwcellen. Dit zou kunnen door het aanmaken van ondersteunende factoren dan wel door een ontstekingsremmend effect. De kans is uiterst klein dat stamcellen in staat zullen zijn om nieuwe zenuwcellen in het lichaam aan te maken terwijl oude zenuwcellen zijn afgestorven.

Door verschillende bedrijven wordt onderzoek gedaan naar stamceltherapie. Recent maakte BrainStorm Cell Therapeutics, een biotechnologisch bedrijf in Israël, de resultaten bekend van een kleine fase 2a klinische trial van de stamceltherapie NurOwn bij ALS. Uit de studie bleek dat NurOwn veilig was. Vanwege het kleine aantal patiënten, de zeer korte follow-up na behandeling en het ontwerp van de studie is het niet mogelijk om uitspraken te doen over de effectiviteit van de therapie.

Meer informatie

Lees het volledige webartikel: Hoop op toekomstige stamceltherapie, de visie van het ALS Centrum Nederland