Het Team

Onderzoek naar kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven

Prof. dr. Anne Visser
 • Voorzitter
 • UMC Utrecht

Ik ben hoofd van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Dit is het onderzoeks- en innovatiecentrum van het UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie’. In het UMC Utrecht Hersencentrum doen wij samen met het ALS Centrum onderzoek naar verbetering van de revalidatiezorg en naar verbetering van de kwaliteit van leven bij ALS.

Lees artikelen van Prof. dr. Anne Visser
 • CV Prof. dr. Anne Visser

  bijgewerkt op: 19 feb 2018

Drs. Esther Kruitwagen
 • Coordinator voor implementatie innovatie in zorgnetwerk, ALS zorgnetwerk nederland en ALS zorg team
 • UMC Utrecht

Ik ben revalidatiearts in het ALS behandelteam van het UMC Utrecht en doe onderzoek naar kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van patiënten.

Lees artikelen van Drs. Esther Kruitwagen
 • Antistolling en ALS, PSMA en PLS

  bijgewerkt op: 22 april 2021

 • Kinkhoestvaccinatie niet aangeraden, maar wel mogelijk op eigen initiatief

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • Spierzwakte en atrofie

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • Wat kunt u verwachten van een ALS-behandelteam?

  bijgewerkt op: 24 juni 2019

 • Kinidine/dextromethorfan (Nuedexta) – informatie voor artsen

  bijgewerkt op: 23 februari 2023

 • Aangescherpte kwaliteitscriteria ALS behandelteams

  bijgewerkt op: 17 februari 2022

 • Spierkrampen en kaakklem

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • Spasticiteit

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • Werk en ALS: Voorbeeld medische verklaring

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Advies in de palliatieve fase

  bijgewerkt op: 17 februari 2022

 • Nachtelijke hypoventilatie en respiratoire insufficiëntie bij ALS – samenvatting voor (para)medici

  bijgewerkt op: 25 juni 2019

 • Project Innovatie van ALS-zorg: eHealth

  bijgewerkt op: 24 november 2021

 • Behandelen van ALS

  bijgewerkt op: 13 augustus 2020

 • Benauwdheid en behandeling bij kortademigheid

  bijgewerkt op: 27 januari 2020

 • Benauwdheid en behandeling bij kortademigheid – informatie voor zorgverleners

  bijgewerkt op: 9 maart 2020

 • Pijn bij ALS

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Veldnorm Chronische beademing

  bijgewerkt op: 24 juni 2019

 • NHG Brochure ALS en PSMA voor de huisarts

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Obstipatie – informatie voor zorgverleners

  bijgewerkt op: 19 februari 2018

 • Toiletgang en incontinentie

  bijgewerkt op: 16 december 2022

 • Zakboek ALS

  bijgewerkt op: 19 februari 2018

 • Medische beslissingen rond het levenseinde (MBL)

  bijgewerkt op: 25 juni 2019

 • De terminale fase bij ALS

  bijgewerkt op: 19 februari 2018

 • Wat doet de revalidatiearts?

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • Multidisciplinaire zorg bij ALS

  bijgewerkt op: 17 februari 2022

 • Niet-invasieve beademing

  bijgewerkt op: 12 februari 2018

 • Dwanghuilen, lachen of gapen

  bijgewerkt op: 25 juni 2019

 • Extra zuurstof bij ademhalingsklachten

  bijgewerkt op: 12 februari 2018

Drs. Willeke Kruithof
 • revalidatiearts
 • UMC Utrecht

Ik ben revalidatiearts bij het ALS behandelteam van het UMC Utrecht.

Lees artikelen van Drs. Willeke Kruithof
 • Cursus ALS voor huisartsen

  bijgewerkt op: 17 februari 2022

 • Cursus ALS voor specialisten ouderengeneeskunde

  bijgewerkt op: 17 februari 2022

 • Fasciculaties

  bijgewerkt op: 27 maart 2018

Dr. Anita Beelen
 • senior onderzoeker
 • AMC & UMC Utrecht

Ik ben bewegingswetenschapper en werkzaam als senior onderzoeker. Ik doe onderzoek naar de zorg voor patiënten met neuromusculaire aandoeningen, in het bijzonder patiënten met ALS en hun mantelzorgers

Lees artikelen van Dr. Anita Beelen
 • Update project Informal caregivers

  bijgewerkt op: 9 april 2020

 • Update project Informal Caregivers, samenwerking met naasten en patiënten

  bijgewerkt op: 29 augustus 2022

 • Richtlijnproject ALS: multidisciplinaire behandelrichtlijn

  bijgewerkt op: 1 februari 2021

 • ALS Thuismeten & Coachen: e-health platform

  bijgewerkt op: 29 augustus 2022

 • Project Mantelzorgers/ Informal caregivers

  bijgewerkt op: 9 april 2020

Dr. Marion Sommers-Spijkerman
 • postdoc onderzoeker
 • UMC Utrecht

Ik ben gezondheidswetenschapper en werkzaam als postdoc onderzoeker bij het UMC Utrecht. In mijn onderzoek richt ik me op het verbeteren van de kwaliteit van leven van ALS patiënten en hun naasten.

Lees artikelen van Dr. Marion Sommers-Spijkerman
 • Zelfcompassieprogramma voor het verminderen van stigma in ALS/PSMA

  bijgewerkt op: 25 januari 2022

 • ALS in het gezin

  bijgewerkt op: 17 december 2021

 • Ondersteuning voor ouders en kinderen in gezinnen met ALS, PSMA en PLS

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

Dr. Manon Dontje
 • Bewegingswetenschapper/Epidemioloog
 • UMC Utrecht

Ik ben Bewegingswetenschapper/Epidemioloog en werkzaam als postdoc onderzoeker in het UMC Utrecht. Op dit moment coördineer ik de landelijke implementatie van ALS Thuismeten & Coachen.

Drs. Remko Eenennaam
 • psycholoog en onderzoeker in opleiding
 • UMC Utrecht

Als psycholoog en onderzoeker in opleiding ben ik verbonden aan het UMC Utrecht. Ik doe onderzoek naar kwaliteit van leven en gepersonaliseerde zorg in het kader van de ALS thuismeten app.

Lees artikelen van Drs. Remko Eenennaam
 • Bespreken van de individuele levensverwachting bij ALS

  bijgewerkt op: 11 april 2022

Drs. Leonhard A. Bakker
 • onderzoeker in opleiding
 • UMC Utrecht

Ik ben onderzoeker in opleiding bij het UMC Utrecht. Mijn onderzoek maakt deel uit van het project ALS Care in Europa (ALS-CarE). De focus van dit onderzoek ligt op het identificeren van verschillen en overeenkomsten in de zorg die ALS patiënten ontvangen en de zorg die mantelzorgers geven.

Drs. Jochem Helleman
 • onderzoeker in opleiding
 • UMC Utrecht

Als bewegingswetenschapper en onderzoeker in opleiding werk ik aan het onderzoek “ALS thuismeten en coachen”, en mijn doel op dit moment is om een betrouwbare manier te vinden om thuis de ademhaling en het bewegen te kunnen meten bij ALS patiënten.

Drs. Jaap Bakers
 • fysiotherapeut- onderzoeker
 • UMC Utrecht

Ik ben fysiotherapeut bij het ALS behandelteam UMC Utrecht. Ik doe onderzoek naar- en geef scholing over het meten van respiratoire functie en spierkracht bij ALS. Ik ben auteur van de behandelrichtlijn fysiotherapie bij ALS van 2020.

Lees artikelen van Drs. Jaap Bakers
 • Nauwkeuriger spierkracht meten met gefixeerde dynamometer

  bijgewerkt op: 29 januari 2021

 • Een krachtmeter om thuis spierkracht te meten

  bijgewerkt op: 22 november 2022

 • Balans en vallen

  bijgewerkt op: 17 februari 2022

 • Cursusdag ‘Respiratoire functietesten voor ALS behandelteams’

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • Ademhalingsoefeningen en hoesttechnieken

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • Sport en ALS, PSMA of PLS

  bijgewerkt op: 23 februari 2021

 • Cursus “Respiratoire functietesten voor ALS behandelteams”

  bijgewerkt op: 18 december 2020

 • Instructiefilmpjes spirometrie

  bijgewerkt op: 18 mei 2020

Rinske Maathuis
 • ergotherapeut
 • UMC Utrecht

Ik ben ergotherapeut in het ALS behandelteam van het UMC Utrecht en werk aan het Virtuele huis met hulpmiddelen voor mensen met ALS, PSMA en PLS.

Lees artikelen van Rinske Maathuis
 • Thuis-Als-Thuis: het virtuele huis met hulpmiddelen

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • Woningaanpassingen

  bijgewerkt op: 25 augustus 2023

 • WMO-aanvragen bij de gemeente

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • Aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen

  bijgewerkt op: 11 augustus 2020

 • Anti-decubitus matrassen

  bijgewerkt op: 25 juni 2019

 • Hulp bij verplaatsen in bed: Het glijzeil (rollaken)

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

 • Toilet met sta-op hulp

  bijgewerkt op: 3 mei 2021

 • Hulp bij het draaien: De draaischijf

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

 • Computeraanpassingen

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

 • De scootmobiel

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • De trippelstoel

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

 • Een touwladder

  bijgewerkt op: 12 februari 2018

 • Elektrisch verstelbaar hoog-laagbed

  bijgewerkt op: 12 juli 2021

 • Elektrische rolstoel

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

Jonna Parren
 • ergotherapeut
 • UMC Utrecht

Ik ben ergotherapeut in het ALS-behandelteam van het UMC Utrecht en werk aan het Virtuele huis met hulpmiddelen voor mensen met ALS, PSMA en PLS.

Lees artikelen van Jonna Parren
 • Tips voor aanvragen eerste rolstoel

  bijgewerkt op: 29 augustus 2022

 • Knelpunten bij het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen

  bijgewerkt op: 17 februari 2022

 • Lijst met hulpmiddelen die mensen met ALS nodig gaan hebben

  bijgewerkt op: 29 augustus 2022

 • Vakantieverblijf voor patiënten

  bijgewerkt op: 28 juni 2022

 • Voorbeelden van programma’s van eisen

  bijgewerkt op: 26 september 2023

 • Schrijfhulpmiddelen

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Spalken voor de hand of pols

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Aangepaste auto

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Aangepaste kleding

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Specialistische hulpmiddelen

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Aangepaste stoel of sta-op stoel

  bijgewerkt op: 24 maart 2018

 • Aanpassingen voor hobby

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • Aanvragen van vervoersvoorzieningen

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • Advisering werk- en zithoudingen

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

 • Tillift

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

 • Armondersteuning

  bijgewerkt op: 24 april 2019

 • Tips voor Leveranciers bij ALS

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Toilet met spoel- en föhninstallatie

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

 • Hulpmiddelen bij de zelfverzorging

  bijgewerkt op: 6 augustus 2019

 • Hulpmiddelen bij het aankleden

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

 • Hulpmiddelen bij het eten

  bijgewerkt op: 11 september 2020

 • Vermoeidheid

  bijgewerkt op: 29 april 2019

 • Wat doet de ergotherapeut?

  bijgewerkt op: 25 juni 2019

 • Douche/toiletstoel

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

 • Omgevingsbediening

  bijgewerkt op: 11 december 2020

 • Elektrische deuropeners

  bijgewerkt op: 12 februari 2018

 • Handbewogen rolstoel

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

 • Rollator

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

Dr. Maurits Sloots
 • ergotherapeut en postdoc onderzoeker
 • UMC Utrecht

Ik ben ergotherapeut en sociaalwetenschapper en werkzaam als postdoc onderzoeker bij het UMC Utrecht. Ik doe onderzoek naar de informatievoorziening voor patiënten met ALS momenteel binnen het project ‘Informatiebehoefte en –tevredenheid bij mensen met ALS’.

Marja Gorissen-Slappendel
 • verpleegkundig specialist
 • UMC Utrecht

Ik ben verpleegkundig specialist bij het ALS behandelteam in het UMC Utrecht.

Lees artikelen van Marja Gorissen-Slappendel
 • ALS Thuiszorgwijzer voor thuiszorgmedewerkers

  bijgewerkt op: 25 maart 2021

 • Aanvragen van hulp bij verzorging en verpleging thuis (thuiszorg)

  bijgewerkt op: 17 februari 2022

 • Cursus “Laatste levensfase bij ALS”

  bijgewerkt op: 17 februari 2022

 • Autorijden met ALS, PSMA of PLS

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • Doorliggen (Decubitus)

  bijgewerkt op: 25 juni 2019

 • Wat kan de thuiszorg voor u betekenen

  bijgewerkt op: 31 december 2020

 • Kwaliteitsfactoren voor thuiszorg bij ALS

  bijgewerkt op: 17 februari 2022

 • Palliatieve zorg

  bijgewerkt op: 25 juni 2019

 • Praktische adviezen voor thuiszorgmedewerkers

  bijgewerkt op: 17 februari 2022

Emmy Heijmans
 • maatschappelijk werker
 • UMC Utrecht

Ik ben maatschappelijk werker in het ALS-behandelteam van het UMC Utrecht. Ik begeleid mensen met ALS en hun partner, gezin en andere naasten.

Lees artikelen van Emmy Heijmans
 • Themabijeenkomsten voor naasten van mensen met ALS, PSMA en PLS

  bijgewerkt op: 29 augustus 2022

 • Ondersteuningsprogramma voor partners van mensen met ALS of PSMA

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • Werk en ALS

  bijgewerkt op: 1 mei 2019

 • Aanvragen van huishoudelijke hulp

  bijgewerkt op: 1 mei 2019

 • Een woning kopen, levensverzekering en ALS

  bijgewerkt op: 1 mei 2019

 • Wat kan de maatschappelijk werker voor u betekenen?

  bijgewerkt op: 11 augustus 2020

Julia van der Meer
 • logopedist
 • UMC Utrecht

Ik ben logopedist in het ALS behandelteam van het UMC Utrecht. Ik begeleid mensen op het gebied van communicatie en slikken.

Lees artikelen van Julia van der Meer
 • Verdikkingsmiddelen

  bijgewerkt op: 30 april 2019

 • Wat doet een logopedist?

  bijgewerkt op: 30 april 2019

 • Letterkaart, apps en dynamische communicatiehulpmiddelen

  bijgewerkt op: 30 april 2019

 • Behandelplan bij slikproblemen

  bijgewerkt op: 27 juli 2020

 • De (eigen) stem op een communicatiehulpmiddel

  bijgewerkt op: 1 oktober 2021

 • Aangepaste drinkbekers en bekerhouders

  bijgewerkt op: 29 mei 2019

 • Communicatieproblemen

  bijgewerkt op: 25 mei 2022

 • Speekselverlies

  bijgewerkt op: 29 december 2022

 • Benauwdheid door laryngospasmen

  bijgewerkt op: 25 juni 2019

 • Communicatiewijzer voor verzorger en beademde patiënt

  bijgewerkt op: 30 april 2019

 • Communicatiehulpmiddelen

  bijgewerkt op: 1 oktober 2021

 • Spelsysteem voor communicatie

  bijgewerkt op: 30 april 2019

 • Basispresentatie ALS

  bijgewerkt op: 30 april 2019

 • De hoestbeweging

  bijgewerkt op: 1 mei 2019

 • Droge mond en taai slijm

  bijgewerkt op: 29 december 2022

 • Drinksysteem

  bijgewerkt op: 1 mei 2019

 • Instructiefilmpjes Airstacken (lucht stapelen mbv een handballon)

  bijgewerkt op: 1 mei 2019

 • E-cursus ‘Verslikken bij ALS’

  bijgewerkt op: 24 oktober 2022

 • Kikkeren (‘glossopharyngeal breathing’, GPB)

  bijgewerkt op: 1 mei 2019

Merlijn Storm
 • logopedist
 • UMC Utrecht

Ik ben logopedist in het ALS behandelteam van het UMC Utrecht

Lees artikelen van Merlijn Storm
 • E-cursus ‘Communicatiehulpmiddelen bij ALS’

  bijgewerkt op: 24 oktober 2022