Het Team

Onderzoek naar kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven

Prof. dr. Anne Visser
 • Voorzitter
 • UMC Utrecht

Ik ben hoofd van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Dit is het onderzoeks- en innovatiecentrum van het UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie’. In het UMC Utrecht Hersencentrum doen wij samen met het ALS Centrum onderzoek naar verbetering van de revalidatiezorg en naar verbetering van de kwaliteit van leven bij ALS.

Lees artikelen van Prof. dr. Anne Visser
 • CV Prof. dr. Anne Visser

  bijgewerkt op: 19 feb 2018

Drs. Esther Kruitwagen
 • Coordinator voor implementatie innovatie in zorgnetwerk, ALS zorgnetwerk nederland en ALS zorg team
 • UMC Utrecht

Ik ben revalidatiearts in het ALS behandelteam van het UMC Utrecht en doe onderzoek naar kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van patiënten.

Lees artikelen van Drs. Esther Kruitwagen
 • Kinkhoestvaccinatie niet aangeraden, maar wel mogelijk op eigen initiatief

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • Kinidine/dextromethorfan (Nuedexta) – informatie voor artsen

  bijgewerkt op: 6 november 2020

 • Spierkrampen en kaakklem

  bijgewerkt op: 9 maart 2020

 • Spasticiteit

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Spierzwakte en atrofie

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • Wat kunt u verwachten van een ALS-behandelteam?

  bijgewerkt op: 24 juni 2019

 • Werk en ALS: Voorbeeld medische verklaring

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Nachtelijke hypoventilatie en respiratoire insufficiëntie bij ALS – samenvatting voor (para)medici

  bijgewerkt op: 25 juni 2019

 • Project Innovatie van ALS-zorg: eHealth

  bijgewerkt op: 24 augustus 2020

 • Behandelen van ALS

  bijgewerkt op: 13 augustus 2020

 • Benauwdheid en behandeling bij kortademigheid

  bijgewerkt op: 27 januari 2020

 • Benauwdheid en behandeling bij kortademigheid – informatie voor zorgverleners

  bijgewerkt op: 9 maart 2020

 • Pijn bij ALS

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Veldnorm Chronische beademing

  bijgewerkt op: 24 juni 2019

 • NHG Brochure ALS en PSMA voor de huisarts

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Obstipatie – informatie voor zorgverleners

  bijgewerkt op: 19 februari 2018

 • Toiletgang en incontinentie

  bijgewerkt op: 12 november 2020

 • Zakboek ALS

  bijgewerkt op: 19 februari 2018

 • Medische beslissingen rond het levenseinde (MBL)

  bijgewerkt op: 25 juni 2019

 • De terminale fase bij ALS

  bijgewerkt op: 19 februari 2018

 • Wat doet de revalidatiearts?

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • Niet-invasieve beademing

  bijgewerkt op: 12 februari 2018

 • Dwanghuilen, lachen of gapen

  bijgewerkt op: 25 juni 2019

 • Extra zuurstof bij ademhalingsklachten

  bijgewerkt op: 12 februari 2018

Dr. Anita Beelen
 • senior onderzoeker
 • AMC & UMC Utrecht

Ik ben bewegingswetenschapper en werkzaam als senior onderzoeker. Ik doe onderzoek naar de zorg voor patiënten met neuromusculaire aandoeningen, in het bijzonder patiënten met ALS en hun mantelzorgers

Lees artikelen van Dr. Anita Beelen
 • Richtlijnproject ALS: multidisciplinaire behandelrichtlijn

  bijgewerkt op: 13 mei 2020

 • Update project Informal caregivers

  bijgewerkt op: 9 april 2020

 • Update project Informal Caregivers, samenwerking met naasten en patiënten

  bijgewerkt op: 9 april 2020

 • ALS Thuismeten & Coachen: e-health platform

  bijgewerkt op: 21 augustus 2020

 • Project Mantelzorgers/ Informal caregivers

  bijgewerkt op: 9 april 2020

Dr. Marion Sommers-Spijkerman
 • postdoc onderzoeker
 • UMC Utrecht

Ik ben postdoc onderzoeker bij het UMC Utrecht en houd me bezig met het project ALS Parents & Kids Support. Dit project richt zich op het verbeteren van de zorg voor ouders en kinderen in gezinnen met ALS, in het bijzonder het versterken van ouders in hun ouderrol.

Lees artikelen van Dr. Marion Sommers-Spijkerman
 • Ondersteuning voor ouders en kinderen in gezinnen met ALS, PSMA en PLS

  bijgewerkt op: 28 januari 2020

Drs. Jessica de Wit
 • psycholoog en onderzoeker in opleiding
 • UMC Utrecht

Ik ben onderzoeker in opleiding bij het UMC Utrecht. Ik houd mij bezig met het ontwikkelen en onderzoeken van een psychosociale interventie voor de mantelzorgers van mensen met ALS.

Lees artikelen van Drs. Jessica de Wit
 • Partner/mantelzorgbijeenkomsten

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

Drs. Remko Eenennaam
 • psycholoog en onderzoeker in opleiding
 • UMC Utrecht

Als psycholoog en onderzoeker in opleiding ben ik verbonden aan het UMC Utrecht. Ik doe onderzoek naar kwaliteit van leven en gepersonaliseerde zorg in het kader van de ALS thuismeten app.

Drs. Leonhard A. Bakker
 • onderzoeker in opleiding
 • UMC Utrecht

Ik ben onderzoeker in opleiding bij het UMC Utrecht. Mijn onderzoek maakt deel uit van het project ALS Care in Europa (ALS-CarE). De focus van dit onderzoek ligt op het identificeren van verschillen en overeenkomsten in de zorg die ALS patiënten ontvangen en de zorg die mantelzorgers geven.

Drs. Jochem Helleman
 • onderzoeker in opleiding
 • UMC Utrecht

Als bewegingswetenschapper en onderzoeker in opleiding werk ik aan het onderzoek “ALS thuismeten en coachen”, en mijn doel op dit moment is om een betrouwbare manier te vinden om thuis de ademhaling en het bewegen te kunnen meten bij ALS patiënten.

Drs. Jaap Bakers
 • fysiotherapeut- onderzoeker
 • UMC Utrecht

Ik ben fysiotherapeut bij het ALS behandelteam UMC Utrecht. Ik doe onderzoek naar- en geef scholing over het meten van respiratoire functie en spierkracht bij ALS. Ik ben auteur van de behandelrichtlijn fysiotherapie bij ALS van 2020.

Lees artikelen van Drs. Jaap Bakers
 • Een krachtmeter om thuis spierkracht te meten

  bijgewerkt op: 21 augustus 2020

 • Cursusdag ‘Respiratoire functietesten voor ALS behandelteams’

  bijgewerkt op: 14 april 2020

 • Ademhalingsoefeningen en hoesttechnieken

  bijgewerkt op: 9 maart 2020

 • Cursus “Respiratoire functietesten voor ALS behandelteams”

  bijgewerkt op: 3 november 2020

 • Instructiefilmpjes spirometrie

  bijgewerkt op: 18 mei 2020

Nanda Helmus-Ruiter
 • maatschappelijk werker
 • UMC Utrecht

Ik ben maatschappelijk werker in het UMC Utrecht en werk mee aan ontwikkeling en implementatie van de app ALS Naasten tips & info.

Lees artikelen van Nanda Helmus-Ruiter
 • ALS naasten app, tips & info

  bijgewerkt op: 21 augustus 2020

 • Project Mantelzorgapp

  bijgewerkt op: 9 april 2020

Rinske Maathuis
 • ergotherapeut
 • UMC Utrecht

Ik ben ergotherapeut in het ALS behandelteam van het UMC Utrecht en werk aan het Virtuele huis met hulpmiddelen voor mensen met ALS, PSMA en PLS.

Lees artikelen van Rinske Maathuis
 • Thuis-Als-Thuis: het virtuele huis met hulpmiddelen

  bijgewerkt op: 24 augustus 2020

 • Woningaanpassingen

  bijgewerkt op: 12 maart 2020

 • WMO-aanvragen bij de gemeente

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • Aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen

  bijgewerkt op: 11 augustus 2020

 • Anti-decubitus matrassen

  bijgewerkt op: 25 juni 2019

 • Hulp bij verplaatsen in bed: Het glijzeil (rollaken)

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

 • Toilet met sta-op hulp

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Hulp bij het draaien: De draaischijf

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

 • Computeraanpassingen

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

 • De scootmobiel

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • De trippelstoel

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

 • Een touwladder

  bijgewerkt op: 12 februari 2018

 • Elektrisch verstelbaar hoog-laagbed

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

 • Elektrische rolstoel

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

Jonna Parren
 • ergotherapeut
 • UMC Utrecht

Ik ben ergotherapeut in het ALS-behandelteam van het UMC Utrecht en werk aan het Virtuele huis met hulpmiddelen voor mensen met ALS, PSMA en PLS.

Lees artikelen van Jonna Parren
 • Tips voor aanvragen eerste rolstoel

  bijgewerkt op: 1 september 2020

 • Lijst met hulpmiddelen die mensen met ALS nodig gaan hebben

  bijgewerkt op: 12 februari 2019

 • Voorbeelden van programma’s van eisen

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Schrijfhulpmiddelen

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Spalken voor de hand of pols

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Aangepaste auto

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Aangepaste kleding

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Specialistische hulpmiddelen

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Aangepaste stoel of sta-op stoel

  bijgewerkt op: 24 maart 2018

 • Aanpassingen voor hobby

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • Aanvragen van vervoersvoorzieningen

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • Advisering werk- en zithoudingen

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

 • Tillift

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

 • Armondersteuning

  bijgewerkt op: 24 april 2019

 • Tips voor Leveranciers bij ALS

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Toilet met spoel- en föhninstallatie

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

 • Hulpmiddelen bij de zelfverzorging

  bijgewerkt op: 6 augustus 2019

 • Hulpmiddelen bij het aankleden

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

 • Hulpmiddelen bij het eten

  bijgewerkt op: 11 september 2020

 • Vermoeidheid

  bijgewerkt op: 29 april 2019

 • Wat doet de ergotherapeut?

  bijgewerkt op: 25 juni 2019

 • Douche/toiletstoel

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

 • Omgevingsbediening

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • Elektrische deuropeners

  bijgewerkt op: 12 februari 2018

 • Handbewogen rolstoel

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

 • Rollator

  bijgewerkt op: 28 maart 2018