Het Team

Onderzoek naar ziekteverloop en nieuwe geneesmiddelen (biomarkers, imaging en trials)

Prof. dr. Leonard van den Berg
 • Voorzitter
 • UMC Utrecht

Ik ben coördinator van het ALS Centrum en als hoogleraar Experimentele Neurologie verbonden aan het UMC Utrecht. Ik stimuleer internationale samenwerking vanuit mijn voorzitterschap van het ‘European Network to Cure ALS’ (ENCALS) en als coördinator van verschillende Europese onderzoeksprojecten op het gebied van ALS.

Lees artikelen van Prof. dr. Leonard van den Berg
 • Riluzol

  bijgewerkt op: 20 jun 2019

 • Publicaties 2014

  bijgewerkt op: 21 mrt 2018

 • Publicaties 2015

  bijgewerkt op: 21 mrt 2018

 • Wat is Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)

  bijgewerkt op: 20 jun 2019

 • Wat is PLS?

  bijgewerkt op: 20 jun 2019

 • Wetenschappelijk onderzoek naar ALS/PSMA/PLS

  bijgewerkt op: 23 jan 2020

 • Activiteiten verslagen ALS Centrum 2014-2017

  bijgewerkt op: 18 apr 2018

 • Blog Leonard van den Berg over TRICALS: Meer experimenteel onderzoek voor ALS

  bijgewerkt op: 21 mrt 2018

 • ALS, PSMA, PLS en PBP

  bijgewerkt op: 20 jun 2019

 • Het stellen van de diagnose ALS

  bijgewerkt op: 20 jun 2019

 • Verschijnselen/ symptomen van ALS

  bijgewerkt op: 19 feb 2018

 • CV en blog Prof. dr. Leonard van den Berg

  bijgewerkt op: 5 aug 2019

 • Doorverwijzing of second opinion bij het ALS Centrum Nederland

  bijgewerkt op: 12 feb 2019

 • Publicaties 2013

  bijgewerkt op: 12 feb 2018

 • Het diagnosegesprek (voor de neuroloog)

  bijgewerkt op: 12 feb 2018

Dr. Ludo van der Pol
 • neuromusculair neuroloog
 • UMC Utrecht

Ik doe onderzoek naar de neuromusculaire ziektes PSMA, MMN en SMA en ben hoofd van het Spieren voor Spieren Kindercentrum in het UMC Utrecht.

Lees artikelen van Dr. Ludo van der Pol
 • Project PSMA

  bijgewerkt op: 21 januari 2020

Dr. Michael van Es
 • neuroloog
 • UMC Utrecht

Ik doe onderzoek naar de genetica van familiaire en sporadische ALS en de overlap met andere neurodegeneratieve en neuromusculaire ziekten.

Lees artikelen van Dr. Michael van Es
 • Myelin Basic Protein’ (MBP) bij Multiple Sclerose en ALS

  bijgewerkt op: 18 maart 2020

 • Amyloid-B antilichamen bij ALS

  bijgewerkt op: 23 december 2019

 • AMX0035; combinatie TUDCA en natriumfenylbutyraat

  bijgewerkt op: 19 december 2019

 • Onderzoek naar mogelijke rol EphA4 bij ALS

  bijgewerkt op: 9 mei 2018

 • Cognitieve en gedragsveranderingen bij PSMA en PLS

  bijgewerkt op: 4 juni 2019

 • Onderzoek naar experimentele behandeling met penicilline en hydrocortison bij ALS

  bijgewerkt op: 8 mei 2019

 • Neuraltus NP001

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • Screening op cognitieve en gedragsveranderingen bij ALS

  bijgewerkt op: 10 december 2019

 • FTD

  bijgewerkt op: 20 maart 2018

 • Natriumchloride: de visie van ALS Centrum Nederland

  bijgewerkt op: 19 februari 2018

 • Oorzaak van ALS (voor de zorgprofessional)

  bijgewerkt op: 12 februari 2018

 • Gemeenschappelijke erfelijke aanleg voor dementie en ALS

  bijgewerkt op: 12 februari 2018

Dr. Susan Peters
 • epidemioloog
 • UMC Utrecht en IRAS

Ik doe epidemiologisch onderzoek naar risicofactoren voor ALS en gerelateerde aandoeningen.

Lees artikelen van Dr. Susan Peters
 • Het belang van epidemiologisch onderzoek

  bijgewerkt op: 22 januari 2020

 • Lood risicofactor voor ALS?

  bijgewerkt op: 17 juni 2020

 • Magnesium en het risico op ALS

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Elektromagnetische straling in de woonomgeving: geen risicofactor ALS

  bijgewerkt op: 23 januari 2020

 • Epidemiologie van ALS

  bijgewerkt op: 16 december 2019

 • Epidemiologisch onderzoek naar risicofactoren voor ALS, PSMA en PLS

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

Dr. ir. Boudewijn Sleutjes PDEng
 • post doc
 • UMC Utrecht

Ik houd mij bezig met de opzet, uitvoer en analyse van elektrofysiologisch onderzoek bij patiënten met multifocale motorische neuropathie (MMN) en amyotrofische laterale sclerose (ALS).

Lees artikelen van Dr. ir. Boudewijn Sleutjes PDEng
 • Beter inzicht in ziektebeloop door het meten van elektrische communicatie tussen hersenen en spieren

  bijgewerkt op: 14 mei 2020

Dr. Jil Meier
 • post doc onderzoeker
 • UMC Utrecht

Ik onderzoek de hersenen van ALS-patiënten op basis van MRI-beelden. Preciezer kijk ik op dit moment naar veranderingen over de tijd in de hersenennetwerken van ALS-patiënten. Daarbij kijk ik welke witte-stof banen het meest aangedaan zijn met hulp van wiskundige verspreidingsmodellen.

Drs. Loes van Boxmeer
 • arts-onderzoeker
 • UMC Utrecht

Ik werk binnen de NMZ Biobank aan onderzoek naar risicofactoren voor het ontwikkelen van ALS.

Drs. Evelijn Zeijdner
 • projectcoördinator
 • UMC Utrecht

Ik coördineer project MinE, een wereldwijd onderzoek naar de genetische oorzaak van ALS, en TRICALS, het platform voor meer geneesmiddelenonderzoek voor ALS

Lees artikelen van Drs. Evelijn Zeijdner
 • TUDCA; aanwijzingen voor vertragend effect

  bijgewerkt op: 12 november 2018

 • TRICALS: online platform voor ALS medicijnstudies

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • Project TryME

  bijgewerkt op: 6 juli 2020

 • TW001 studie

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • SOPHIA: Harmonisatie en optimalisatie van ALS-onderzoek

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Euro-MOTOR: Europese samenwerking voor ALS onderzoek

  bijgewerkt op: 22 januari 2020

 • Project MinE: Innovatief genetisch onderzoek

  bijgewerkt op: 22 oktober 2019

Femke van Kalken
 • datamanager
 • UMC Utrecht

Als datamanager houd ik mij bezig met het beheer van de Nederlandse en Europese onderzoeksdatabase.

Drs. Henk Jan Westeneng
 • arts-onderzoeker
 • UMC Utrecht

Ik doe MRI-onderzoek naar structurele en functionele veranderingen bij patiënten met ALS, PLS en PSMA.

Lees artikelen van Drs. Henk Jan Westeneng
 • ENCALS survival model, een betrouwbare manier om het individuele ziekteverloop te voorspellen bij ALS-patiënten

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • MRI-onderzoek

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

Drs. Bram Nitert
 • arts-onderzoeker
 • UMC Utrecht

Door een combinatie van MRI-, genetisch- en risicofactorenonderzoek probeer ik oorzaken te vinden van ALS, PLS en PSMA.

Drs. Harold Tan
 • arts-onderzoeker
 • UMC Utrecht

Ik kijk met behulp van MRI-scans naar structurele veranderingen in de hersenen van mensen met ALS, PLS en PSMA. Door verbanden te leggen met symptomen, risicofactoren en genetica proberen we meer te weten te komen over de oorzaken van deze aandoeningen.

Drs. Ruben Van Eijk
 • arts-onderzoeker
 • UMC Utrecht

Ik richt mij op de opzet, uitvoering en analyse van patiëntgebonden onderzoek met als doel nieuwe behandelstrategieën te ontwikkelen voor ALS

Lees artikelen van Drs. Ruben Van Eijk
 • TRICALS-Reactive: Betere geneesmiddelenstudies door innovatieve software

  bijgewerkt op: 1 november 2018

 • Verhoogde stofwisseling van invloed op het beloop van ALS

  bijgewerkt op: 15 mei 2018

 • Radicut/ Radicava bij ALS: de visie van het ALS Centrum

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • Actigraph Studie: ALS-patiënten gevraagd voor studie met ‘stappenteller’

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • De rol van een verhoogde stofwisseling bij ALS

  bijgewerkt op: 24 januari 2019

 • Diafragma pacing geen baat bij ALS

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Ziekteprogressie monitoren met de ALS-FRS-R vragenlijst

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • IPLEX bij ALS: de visie van ALS Centrum Nederland

  bijgewerkt op: 24 juni 2019

 • Lithium bij ALS: de visie van ALS Centrum Nederland

  bijgewerkt op: 24 juni 2019

 • Naltrexon bij ALS: de visie van het ALS Centrum

  bijgewerkt op: 19 februari 2018

Drs. Balint de Vries
 • arts-onderzoeker
 • UMC Utrecht

Ik doe onderzoek naar het natuurlijk beloop van de motorneuronziekten ALS, PLS en PSMA. Binnen het onderzoek besteed ik met name aandacht aan de relatie tussen Frontotemporale dementie (FTD) en de motorneuronziekten.

Lees artikelen van Drs. Balint de Vries
 • Wat is PSMA?

  bijgewerkt op: 21 januari 2020

Drs. Adriaan de Jongh
 • arts-onderzoeker
 • UMC Utrecht

Ik doe onderzoek naar omgevingsfactoren die bijdragen aan het ontstaan van ALS.

Lees artikelen van Drs. Adriaan de Jongh
 • Serine bij ALS: de visie van ALS Centrum Nederland

  bijgewerkt op: 18 april 2019

 • Coeliakie en ALS

  bijgewerkt op: 18 april 2019

 • De laatste resultaten van ALS onderzoek – Update voor artsen

  bijgewerkt op: 28 januari 2020

Drs. Hannelore van der Burgh
 • onderzoeker in opleiding
 • UMC Utrecht

Ik doe onderzoek naar het ruggenmerg van ALS-patiënten op basis van MRI-scans.

Lees artikelen van Drs. Hannelore van der Burgh
 • Update MRI-onderzoek met Tesla 3 en Tesla 7

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

Drs. Leonhard A. Bakker
 • onderzoeker in opleiding
 • UMC Utrecht

Ik ben onderzoeker in opleiding bij het UMC Utrecht. Mijn onderzoek maakt deel uit van het project ALS Care in Europa (ALS-CarE). De focus van dit onderzoek ligt op het identificeren van verschillen en overeenkomsten in de zorg die ALS patiënten ontvangen en de zorg die mantelzorgers geven.

Drs. Mark Janse van Mantgem
 • arts-onderzoeker
 • UMC Utrecht

Ik onderzoek factoren die de overleving van ALS patiënten kunnen voorspellen. Tevens kijk ik naar de stofwisseling van ALS patiënten en draag ik bij in het onderzoek naar de familiaire vorm van ALS.

Drs. Tommy Bunte Msc.
 • physician assistant i.o.
 • UMC Utrecht

Samen met de onderzoeksverpleegkundigen begeleid ik als physician assistant de ALS-patiënten tijdens medicijnonderzoeken. Dit om een nieuwe behandeling te vinden voor de ziekte ALS.

Lees artikelen van Drs. Tommy Bunte Msc.
 • Levals studie – fase 2a geneesmiddelenonderzoek

  bijgewerkt op: 29 maart 2018

 • Geneesmiddelenonderzoek in het ALS Centrum

  bijgewerkt op: 20 januari 2020

 • Masitinib studie

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • Vitality studie

  bijgewerkt op: 29 maart 2018

 • Testfases voor nieuwe medicijnen

  bijgewerkt op: 22 november 2019

 • Biogen methodologie studie

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • De CHDR1417 studie – fase 1 onderzoek

  bijgewerkt op: 29 maart 2018

 • VEGF trial

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

Dr. Sanne Schuite-Koops
 • projectmanager
 • UMC Utrecht

Ik ben de projectmanager van meerdere medicijn-onderzoeken die als doel hebben ALS behandeling te verbeteren. Verder ben ik betrokken bij TRICALS, een Europees consortium voor medicijn-onderzoek bij ALS.

Bianca Broere
 • clinical research coördinator
 • UMC Utrecht

Binnen het ALS centrum ben ik werkzaam als Clinical Research Coördinator. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor de opzet, de uitvoer (begeleiding van patiënten in (medicijn) trials) en de afronding van deze (medicijn)trials. In deze functie hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van nieuwe medicatie voor de ziekte ALS.

Andrea van Zijl
 • research verpleegkundige
 • UMC Utrecht

Ik werk als research verpleegkundige en ik begeleid en informeer de patiënten die meedoen aan de medicijn studies. Ik hoop mee te maken dat het medicijn tegen ALS gevonden word.

Arianne de Jong-de Fockert
 • onderzoeksassistente
 • UMC Utrecht

Als onderzoeksassistente ben ik betrokken bij verschillende lopende onderzoeken naar ALS. Bij deze studies draag ik zorg voor de begeleiding van de deelnemers, verwerking van de data en alle bijkomstige administratieve werkzaamheden.

Ing. Peter Sodaar
 • senior Research Analist
 • UMC Utrecht

Ik houd mij bezig met het begeleiden en de logistiek van geneesmiddelenonderzoek, celkweek en histochemie, database en biobank beheer en analytische bepalingen.

Chantall Curial
 • research analist
 • UMC Utrecht

Ik ben laborant in het laboratorium experimentele neurologie en draag bij aan veel onderzoek naar ALS, PSMA en PLS.

Annemarie Ram
 • secretaresse
 • UMC Utrecht

Ik ben de secretaresse van Prof. Leonard van den Berg.

Michael van der Linde
 • communicatieadviseur
 • UMC Utrecht

Als communicatieadviseur bij het ALS Centrum draag ik bij aan het beschikbaar maken van de laatste informatie over ALS, PLS en PSMA voor patiënten en zorgprofessionals.

Hermieneke Vergunst
 • onderzoeksmedewerker
 • UMC Utrecht

Ik coördineer de NMZ Biobank en beheer de Nederlandse en Europese onderzoeksdatabase.

Lees artikelen van Hermieneke Vergunst
 • Deelname aan onderzoek naar ALS, PSMA en PLS

  bijgewerkt op: 30 januari 2020

 • Prospectieve ALS studie Nederland (PAN)

  bijgewerkt op: 21 januari 2020

Simone Vugts MSc.
 • onderzoeksmedewerker
 • UMC Utrecht

Ik ben voornamelijk betrokken bij de coördinatie van het MRI-onderzoek van het ALS Centrum. Daarbij ondersteun ik bij het verzamelen van data en de verwerking hiervan. Ook ben ik achter de schermen betrokken bij het Europese netwerk van ALS centra ENCALS.

Helen Wennekes
 • administratief medewerker
 • UMC Utrecht

Als administratief medewerker hou ik mij bezig met het plannen van deelnemers van het MRI-onderzoek. Daarnaast ondersteun ik de dataverwerking.

Malu Parson MSc.
 • onderzoeksassistente
 • UMC Utrecht

Ik ben betrokken bij de coördinatie van de NMZ Biobank en ondersteun bij het afnemen van cognitieve testen en het neurologisch onderzoek in het ALS Centrum van het UMC Utrecht

Drs. Lisanne Visser
 • onderzoeksmedewerker
 • UMC Utrecht

Ik coördineer de ALS-carE studie, neem cognitieve testen af, ondersteun in het verzamelen van data en het beantwoorden van vragen via de e-mail.

Lees artikelen van Drs. Lisanne Visser
 • Weefseldonatie voor wetenschappelijk onderzoek

  bijgewerkt op: 1 mei 2020

 • ALS-CarE: Een zorgsysteem voor mensen met ALS

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • FAQ – Veelgestelde vragen

  bijgewerkt op: 21 januari 2020

Myrte Meyjes MSc.
 • onderzoeksassistente
 • ALS centrum Nederland

Als onderzoeksassistente coördineer ik de REVEALS-studie en de MEASURE-studie. Daarbij ondersteun ik bij het verzamelen van data en de verwerking hiervan.

Leanne Verheul
 • onderzoeksassistente
 • UMC Utrecht

Als onderzoeksassistente ben ik actief bezig met het verzamelen van data voor de NMZ-Biobank en het MRI- en MEASURE-onderzoek. Voor de NMZ-Biobank ga ik op huisbezoek waarbij ik onder andere longfunctie, bloedafname, vragenlijsten en cognitieve testen afneem.

Ing. Wil Lokhorst
 • onderzoeksassistente
 • UMC Utrecht

Als onderzoeksassistente in het ALS Centrum houd ik mij bezig met de NMZ Biobank en geef ondersteuning bij de onderzoeksdatabase.

Ummihan Ozturk
 • administratief medewerkster
 • UMC Utrecht

Ik houd mij voornamelijk bezig met het verzorgen van de inkomende en uitgaande post van de NMZ Biobank en het bijhouden van de ALS-onderzoeksdatabase.

Nesrin Öner
 • administratief medewerker
 • UMC Utrecht

Als administratief medewerker houd ik mij bezig met het plannen van thuisbezoeken van ALS-patiënten en controlepersonen. Daarnaast ondersteun ik trainers met verschillende werkzaamheden rondom cursussen en trainingen.

Lees artikelen van Nesrin Öner
 • Reserveren van de airstackset

  bijgewerkt op: 2 december 2019