Het Team

ALS Poli (polikliniek neuromusculaire ziekten)

Prof. dr. Leonard van den Berg
 • Voorzitter
 • UMC Utrecht

Ik ben coördinator van het ALS Centrum en als hoogleraar Experimentele Neurologie verbonden aan het UMC Utrecht. Ik stimuleer internationale samenwerking vanuit mijn voorzitterschap van het ‘European Network to Cure ALS’ (ENCALS) en als coördinator van verschillende Europese onderzoeksprojecten op het gebied van ALS.

Lees artikelen van Prof. dr. Leonard van den Berg
 • Onderzoek naar experimentele behandeling met penicilline en hydrocortison bij ALS

  bijgewerkt op: 3 dec 2018

 • Riluzol

  bijgewerkt op: 11 sep 2018

 • Publicaties 2014

  bijgewerkt op: 21 mrt 2018

 • Publicaties 2015

  bijgewerkt op: 21 mrt 2018

 • Wat is Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)

  bijgewerkt op: 21 mrt 2018

 • Wat is PLS?

  bijgewerkt op: 4 okt 2018

 • Wetenschappelijk onderzoek naar ALS

  bijgewerkt op: 21 mrt 2018

 • Activiteiten verslagen ALS Centrum 2014-2017

  bijgewerkt op: 18 apr 2018

 • Blog Leonard van den Berg over TRICALS: Meer experimenteel onderzoek voor ALS

  bijgewerkt op: 21 mrt 2018

 • ALS, PSMA, PLS en PBP

  bijgewerkt op: 21 mrt 2018

 • Het stellen van de diagnose ALS

  bijgewerkt op: 21 mrt 2018

 • Verschijnselen/ symptomen van ALS

  bijgewerkt op: 19 feb 2018

 • CV en blog Prof. dr. Leonard van den Berg

  bijgewerkt op: 16 jul 2018

 • Doorverwijzing of second opinion bij het ALS Centrum Nederland

  bijgewerkt op: 19 feb 2018

 • Publicaties 2013

  bijgewerkt op: 12 feb 2018

 • Het diagnosegesprek (voor de neuroloog)

  bijgewerkt op: 12 feb 2018

Prof. dr. Jan Veldink
 • neuroloog en hoogleraar human neurogenetics
 • UMC Utrecht

Ik zie wekelijks patiënten die verdacht worden van ALS, PLS of PSMA en die voor een definitieve diagnose worden doorverwezen. Binnen het onderzoek richt ik mij vooral op de neurogenetica: het vinden van genen die ten grondslag liggen aan neurologische aandoeningen, in het bijzonder ALS.

Lees artikelen van Prof. dr. Jan Veldink
 • Project deep resequencing of ALS genes

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Wat doet een neuroloog?

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Het diagnostisch proces

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Beyond Project MinE-NL

  bijgewerkt op: 6 augustus 2018

 • Informatiebrief genetische diagnostiek bij ALS

  bijgewerkt op: 4 september 2018

 • Verstoorde energiehuishouding bij ALS-patiënten

  bijgewerkt op: 19 februari 2018

 • De differentiaal diagnose voor ALS

  bijgewerkt op: 19 februari 2018

 • De rol van voeding als risicofactor bij ALS

  bijgewerkt op: 19 februari 2018

 • PYRAMID: Onderzoek naar het ziekteverloop van ALS

  bijgewerkt op: 12 februari 2018

Dr. Ludo van der Pol
 • neuromusculair neuroloog
 • UMC Utrecht

Ik doe onderzoek naar de neuromusculaire ziektes PSMA, MMN en SMA en ben hoofd van het Spieren voor Spieren Kindercentrum in het UMC Utrecht.

Lees artikelen van Dr. Ludo van der Pol
 • Project PSMA

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

Dr. Michael van Es
 • neuroloog
 • UMC Utrecht

Ik doe onderzoek naar de genetica van familiaire en sporadische ALS en de overlap met andere neurodegeneratieve en neuromusculaire ziekten.

Lees artikelen van Dr. Michael van Es
 • Onderzoek naar mogelijke rol EphA4 bij ALS

  bijgewerkt op: 9 mei 2018

 • Neuraltus NP001

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • FTD

  bijgewerkt op: 20 maart 2018

 • Natriumchloride: de visie van ALS Centrum Nederland

  bijgewerkt op: 19 februari 2018

 • Oorzaak van ALS (voor de zorgprofessional)

  bijgewerkt op: 12 februari 2018

 • Gemeenschappelijke erfelijke aanleg voor dementie en ALS

  bijgewerkt op: 12 februari 2018

Dr. Stephan Goedee
 • neuroloog, klinisch neurofysioloog
 • UMC Utrecht

Ik voer EMG’s en zenuwechografie uit op de polikliniek neuromusculaire aandoeningen. Het doel is om met beeldvormende onderzoeken (MRI en echografie) niet alleen de diagnostiek, maar ook het voorspellen van ziektebeloop te verbeteren.

Kim Holtmaat MSc.
 • verpleegkundig specialist
 • UMC Utrecht

Als verpleegkundig specialist coördineer en begeleid ik de diagnostiek rond ALS, PLS en PSMA. Daarnaast houd ik mij bezig met deskundigheidsbevordering van zorgverleners en vervul ik een consultatiefunctie voor patiënten en hulpverleners.

Lees artikelen van Kim Holtmaat MSc.
 • Mondhygiëne en mondverzorging

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Slaapproblemen

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Wat kunt u verwachten van het Centrum voor Thuisbeademing?

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Wat doet een maag-darm-leverarts/ radioloog?

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • (Nachtelijke) ademhalingsklachten

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Alternatief voor Nuedexta

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Acupunctuur bij ALS: visie van het ALS centrum

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Voedingssonde

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Co-enzym Q10 bij ALS: visie van het ALS centrum

  bijgewerkt op: 19 februari 2018

 • Creatine bij ALS

  bijgewerkt op: 19 februari 2018

 • Voedingssondes: PEG-sonde of PRG-sonde

  bijgewerkt op: 20 juni 2018

 • Wat doet een ALS-verpleegkundige?

  bijgewerkt op: 19 februari 2018

 • Neussonde

  bijgewerkt op: 12 februari 2018

 • Invasieve beademing

  bijgewerkt op: 12 februari 2018

 • Richtlijn PEG-plaatsing bij ALS

  bijgewerkt op: 22 februari 2018

Marthe Eussen
 • verpleegkundig specialist
 • UMC Utrecht

Als verpleegkundig specialist coördineer en begeleid ik de diagnostiek rond ALS, PLS en PSMA. Daarnaast houd ik mij bezig met deskundigheidsbevordering van zorgverleners en vervul ik een consultatiefunctie voor patiënten en hulpverleners.

Jos Bloem
 • verpleegkundig specialist in opleiding
 • UMC Utrecht

Als verpleegkundige in opleiding tot specialist begeleid ik de diagnostiek rond ALS, PLS en PSMA. Daarnaast houd ik mij bezig met deskundigheidsbevordering van zorgverleners en vervul ik een consultatiefunctie voor patiënten en hulpverleners.

Lees artikelen van Jos Bloem
 • Alcohol, roken en overige genotsmiddelen

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Angst en paniek

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • De griepprik bij ALS, PSMA en PLS

  bijgewerkt op: 28 maart 2018

Suzanne Ophorst
 • verpleegkundig specialist in opleiding
 • UMC Utrecht

Als verpleegkundig specialist in opleiding coördineer ik de diagnostiek van de patiënten die worden gezien op de poli neuromusculaire ziekten. Ik heb een begeleidende rol voor de patiënten. Daarnaast vervul ik een consultatiefunctie voor patiënten en hulpverleners en houd ik mij bezig met deskundigheidsbevordering.

Lees artikelen van Suzanne Ophorst
 • Angst voor stikken

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Het overlijden

  bijgewerkt op: 21 maart 2018