Het Team

ALS Poli (polikliniek neuromusculaire ziekten)

Prof. dr. Leonard van den Berg
 • Voorzitter
 • UMC Utrecht

Ik ben coördinator van het ALS Centrum en als hoogleraar Experimentele Neurologie verbonden aan het UMC Utrecht. Ik stimuleer internationale samenwerking vanuit mijn voorzitterschap van het ‘European Network to Cure ALS’ (ENCALS) en als coördinator van verschillende Europese onderzoeksprojecten op het gebied van ALS.

Lees artikelen van Prof. dr. Leonard van den Berg
 • TRICALS: de snelweg naar een therapie

  bijgewerkt op: 13 okt 2021

 • Wat is Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)

  bijgewerkt op: 24 sep 2020

 • Wat is PLS?

  bijgewerkt op: 31 dec 2020

 • Riluzol

  bijgewerkt op: 18 jan 2021

 • Wetenschappelijk onderzoek naar ALS/PSMA/PLS

  bijgewerkt op: 23 jan 2020

 • Publicaties 2014

  bijgewerkt op: 18 jan 2021

 • Publicaties 2015

  bijgewerkt op: 18 jan 2021

 • Activiteiten verslagen ALS Centrum 2014-2017

  bijgewerkt op: 18 apr 2018

 • BrainStorm Cell Therapeutics (NurOwn)

  bijgewerkt op: 15 dec 2020

 • Blog Leonard van den Berg over TRICALS: Meer experimenteel onderzoek voor ALS

  bijgewerkt op: 21 mrt 2018

 • ALS, PSMA, PLS en PBP

  bijgewerkt op: 20 jun 2019

 • Het stellen van de diagnose ALS

  bijgewerkt op: 12 jan 2021

 • Verschijnselen/ symptomen van ALS

  bijgewerkt op: 24 sep 2020

 • CV en blog Prof. dr. Leonard van den Berg

  bijgewerkt op: 5 aug 2019

 • Doorverwijzing of second opinion bij het ALS Centrum Nederland

  bijgewerkt op: 12 feb 2019

 • Publicaties 2013

  bijgewerkt op: 12 feb 2018

 • Het diagnosegesprek (voor de neuroloog)

  bijgewerkt op: 12 feb 2018

Prof. dr. Jan Veldink
 • neuroloog en hoogleraar human neurogenetics
 • UMC Utrecht

Ik zie wekelijks patiënten die verdacht worden van ALS, PLS of PSMA en die voor een definitieve diagnose worden doorverwezen. Binnen het onderzoek richt ik mij vooral op de neurogenetica: het vinden van genen die ten grondslag liggen aan neurologische aandoeningen, in het bijzonder ALS.

Lees artikelen van Prof. dr. Jan Veldink
 • Biobank Neuromusculaire Ziekten (NMZ)

  bijgewerkt op: 9 december 2021

 • Project IGNAGE – genetica gecombineerd met MRI

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • Zoeken naar ALS-mutaties in ‘junk’ DNA

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • Project deep resequencing of ALS genes

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • Wat doet een neuroloog?

  bijgewerkt op: 14 februari 2019

 • Het diagnostisch proces

  bijgewerkt op: 21 maart 2018

 • Beyond Project MinE-NL

  bijgewerkt op: 6 augustus 2018

 • Informatiebrief genetische diagnostiek bij ALS

  bijgewerkt op: 29 mei 2023

 • Verstoorde energiehuishouding bij ALS-patiënten

  bijgewerkt op: 19 februari 2018

 • De differentiaal diagnose voor ALS

  bijgewerkt op: 19 februari 2018

 • De rol van voeding als risicofactor bij ALS

  bijgewerkt op: 19 februari 2018

 • PYRAMID: Onderzoek naar het ziekteverloop van ALS

  bijgewerkt op: 12 februari 2018

Dr. Michael van Es
 • neuroloog
 • UMC Utrecht

Ik doe onderzoek naar de genetica van familiaire en sporadische ALS en de overlap met andere neurodegeneratieve en neuromusculaire ziekten.

Lees artikelen van Dr. Michael van Es
 • Amyloid-B antilichamen bij ALS

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • CuATSM: de visie van ALS Centrum Nederland

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • Onderzoek naar mogelijke rol EphA4 bij ALS

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • Cognitieve en gedragsveranderingen bij PSMA en PLS

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • AMX0035; combinatie TUDCA en natriumfenylbutyraat

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • Myelin Basic Protein’ (MBP) bij Multiple Sclerose en ALS

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • Screening op cognitieve en gedragsveranderingenveranderingen in denken en gedrag bij ALS, PSMA en PLS

  bijgewerkt op: 24 september 2020

 • Onderzoek naar experimentele behandeling met penicilline en hydrocortison bij ALS

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • Neuraltus NP001

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • Natriumchloride: de visie van ALS Centrum Nederland

  bijgewerkt op: 19 februari 2018

 • Onderscheid tussen ALS, PLS en PSMA

  bijgewerkt op: 17 februari 2022

 • Oorzaak van ALS (voor de zorgprofessional)

  bijgewerkt op: 12 februari 2018

Dr. Stephan Goedee
 • neuroloog, klinisch neurofysioloog
 • UMC Utrecht

Ik voer EMG’s en zenuwechografie uit op de polikliniek neuromusculaire aandoeningen. Het doel is om met beeldvormende onderzoeken (MRI en echografie) niet alleen de diagnostiek, maar ook het voorspellen van ziektebeloop te verbeteren.

Kim Holtmaat MSc.
 • verpleegkundig specialist
 • UMC Utrecht

Als verpleegkundig specialist coördineer en begeleid ik de diagnostiek rond ALS, PLS en PSMA. Daarnaast houd ik mij bezig met deskundigheidsbevordering van zorgverleners en vervul ik een consultatiefunctie voor patiënten en hulpverleners.

Lees artikelen van Kim Holtmaat MSc.
 • Slaapproblemen

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • Wat kunt u verwachten van het Centrum voor Thuisbeademing?

  bijgewerkt op: 24 juni 2019

 • Mondhygiëne en mondverzorging

  bijgewerkt op: 28 januari 2022

 • Op vakantie en ALS/PSMA/PLS

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • (Nachtelijke) ademhalingsklachten

  bijgewerkt op: 2 juni 2020

 • Kinidine/Dextromethorfan (Nuedexta) – informatie voor patiënten

  bijgewerkt op: 23 februari 2023

 • Acupunctuur bij ALS: visie van het ALS centrum

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • Alcohol, roken en overige genotsmiddelen

  bijgewerkt op: 28 juli 2021

 • Angst en paniek

  bijgewerkt op: 28 juli 2021

 • De griepprik bij ALS, PSMA en PLS

  bijgewerkt op: 28 juli 2021

 • Voedingssonde

  bijgewerkt op: 8 mei 2019

 • Co-enzym Q10 bij ALS: visie van het ALS centrum

  bijgewerkt op: 20 juni 2019

 • Creatine bij ALS

  bijgewerkt op: 19 februari 2018

 • Voedingssondes: PRG-sonde of PEG-sonde

  bijgewerkt op: 25 juni 2019

 • Wat doet een ALS-verpleegkundige?

  bijgewerkt op: 25 juni 2019

 • Voedingssonde: neussonde

  bijgewerkt op: 25 juni 2019

 • Invasieve beademing

  bijgewerkt op: 12 februari 2018

 • Richtlijn PEG-plaatsing bij ALS

  bijgewerkt op: 24 juni 2019

Nienke de Goeijen
 • Verpleegkundig Specialist
 • UMC Utrecht

Ik ben werkzaam als verpleegkundig specialist op de ALS poli

Lees artikelen van Nienke de Goeijen
 • Aandachtspunten voor zorgverleners van patiënten met problemen in het denken en gedrag

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • Adviezen voor naasten van patiënten met problemen in het denken en gedrag

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • Casemanager dementie

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • Genetica en veranderingen in denken en gedrag

  bijgewerkt op: 30 mei 2023

 • Omgaan met problemen in denken en gedrag

  bijgewerkt op: 18 januari 2021

 • Tests op veranderingen in denken en gedrag

  bijgewerkt op: 18 januari 2021