Teleurstellende resultaten GSK studie Ozanezumab

Gepubliceerd op 15 juni 2016

De uitkomsten van de fase 2 studie van GlaxoSmithKline (GSK) naar het middel Ozanezumab zijn bekend. Vanaf juni 2013 heeft het ALS Centrum op het UMC Utrecht deelgenomen aan deze internationale studie naar de veiligheid en het effect van intraveneuze ozanezumab. In deze studie zijn helaas geen effecten van Ozanezumab op het beloop van ALS gevonden. Het experimentele middel vertraagde de progressie van ALS niet.

In januari 2015 zijn de metingen bij de laatste patiënt internationaal afgerond, waarna analyses op alle meetgegevens hebben plaatsgevonden. GlaxoSmithKline heeft een result summary gepubliceerd.

Meer informatie over de Ozanezumab studie is te vinden op www.clinicaltrials.gov en de website van GlaxoSmithKline.

Reactie van Prof. Leonard van den Berg op de resultaten

Prof. Leonard van den Berg: “Dit is een teleurstellend resultaat. Door steeds meer en beter onderzoek naar de ziektemechanismen bij ALS kunnen in de toekomst betere trials worden gestart, waarbij we ook steeds meer subtypes ALS willen onderscheiden. Onderzoekers wereldwijd zetten zich hiervoor in, gesteund door vele fondsenwervende acties van ALS Stichtingen en donateurs. Als we meer te weten komen over genetische afwijkingen, het ziekteproces in de zenuwcellen en biomarkers, dan kunnen we beter geneesmiddelenonderzoek opzetten en neemt de kans om effectieve behandelingen te vinden toe.”

“TRICALS is een van de manieren om meer kennis te krijgen over het ziekteproces. Doordat alle mensen met ALS, PLS en PSMA die zich bij TRICALS hebben geregistreerd eens per drie maand de vragenlijst over hun fysieke functioneren invullen, hebben wij steeds meer data over het ziekteverloop. Met meer data kunnen we beter onderzoek doen. Dit biedt hoop dat geneesmiddelenonderzoek in de toekomst wel iets op zal leveren. Want we zijn wanhopig op zoek naar effectieve behandelingen die ALS kunnen vertragen.”

www.tricals.org