Cognitieve en gedragsveranderingen bij PSMA en PLS

Veranderingen in de manier waarop iemand informatie verwerkt, hoe iemand in staat is om te leren (cognitie), en veranderingen in gedrag komen regelmatig voor bij mensen met ALS. Een groot onderzoek van…

Angst en paniek

Na het horen van de diagnose kan er bij een ALS-patiënt paniek ontstaan en angst voor de gevolgen van de ziekte. Angst kan echter ook ontstaan door fysieke problemen, zoals een verminderde…

Angst voor stikken

Veel patiënten met ALS en PSMA zijn bang dat ze gaan stikken. Uit onderzoek is echter bekend dat dit zelden voorkomt. Stikken is een acute afsluiting van de luchtpijp. Dit kan bijvoorbeeld…

Cognitieve en gedragsveranderingen bij ALS

Bij patiënten met ALS kunnen cognitieve veranderingen en gedragsveranderingen voorkomen. Deze veranderingen hebben grote impact op de patiënt en op de naasten. Met cognitieve problemen bedoelen we functies die te maken hebben…

FTD

Frontotemporale dementie (FTD) is een vorm van dementie waarbij persoonlijkheids- en gedragsverandering op de  voorgrond staan. Deze ziekte wordt ook wel ziekte van Pick genoemd. FTD komt voor bij ongeveer 10% van de ALS-patiënten,…

Depressie bij mensen met ALS

De diagnose ALS kan gevoelens van depressie, angst en verwarring veroorzaken. Een dergelijke ingrijpende ziekte kan ook rouw met zich meebrengen vanwege de grote verliezen, zoals het verlies van onafhankelijkheid, en gedwongen…

Dwanghuilen, lachen of gapen

Mensen met ALS of PLS kunnen gehinderd worden door buien van ongecontroleerd lachen, huilen of gapen. Dwanghuilen, dwanglachen en dwanggapen zijn pseudobulbaire verschijnselen. Dit zijn klachten die kunnen ontstaan als de zenuwcel…