Wat kunt u verwachten van het Centrum voor Thuisbeademing?

De aandoening ALS leidt tot zwakte van onder andere de ademhalingsspieren. Men kan de ademhaling ondersteunen met beademing. Het Centrum voor Thuisbeademing (CTB) informeert patiënten en begeleidt de patiënt, partner en thuiszorg bij…

Wat doet een logopedist?

Een logopedist is gespecialiseerd in taal, spraak, adem en stem, kauwen, slikken en gehoor. Bij ALS-patiënten kunnen er problemen ontstaan in de communicatie door verminderde spraak of door verminderde kracht. Ook komen…

Wat doet een neuroloog?

Een neuroloog is een medisch specialist die zich vooral bezig houdt met ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Hij/zij onderzoekt de klachten, stelt de diagnose ALS en bespreekt deze…

Wat kunt u verwachten van een ALS-behandelteam?

Na het stellen van de diagnose ALS verwijst de neuroloog door naar een regionaal ALS-behandelteam. Dit is een gespecialiseerd team in een revalidatiecentrum of op een revalidatieafdeling van een ziekenhuis. Deze teams…

Wat kan de thuiszorg voor u betekenen

Tijdens het ziekteproces zal veel van de zorg voor iemand met ALS terecht komen bij partners, familieleden en vrienden. Naarmate het ziekteproces vordert kan deze belasting erg zwaar worden.  De zorg voor een…

Wat kan een diëtist voor u betekenen?

Een diëtist is specialist op het gebied van voeding bij gezondheid en ziekte. Bij ALS doen zich vaak klachten voor die een relatie hebben met voeding, bijvoorbeeld eet- en drinkproblemen door een…

Wat doet de ergotherapeut?

Een ergotherapeut begeleidt mensen met ALS, PSMA en PLS om beperkingen in hun dagelijkse activiteiten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Het gaat erom dat de patiënt zo lang mogelijk kan…