Cursus ALS voor huisartsen

Een huisarts komt een paar keer tijdens zijn loopbaan met het ziektebeeld ALS in aanraking. De diagnostische fase kan een aantal maanden bedragen, maar deze periode wordt steeds korter nu ALS steeds…

E-cursus ‘Communicatiehulpmiddelen bij ALS’

Doelgroep Deze e-cursus is bedoeld voor logopedisten en ergotherapeuten van ALS-teams en verpleegkundigen die mensen met ALS begeleiden, ook in de thuiszorg en andere geïnteresseerden. Inhoud De e-cursus ‘Communicatiehulpmiddelen bij ALS’ leert…

Cursus ALS voor specialisten ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde (SO) komt een paar keer tijdens zijn loopbaan met het ziektebeeld ALS in aanraking. Vaak is deze diagnose al gesteld wanneer afnemende zelfredzaamheid een opname in het verpleeghuis noodzakelijk…

jaap airstacken

Cursusdag ‘Respiratoire functietesten voor ALS behandelteams’

Het ALS Centrum UMC Utrecht en Basalt Revalidatie organiseren een cursusdag respiratoire functietesten voor fysiotherapeuten en revalidatieartsen van de ALS behandelteams.  Datum en tijd: dinsdag 3 november 2020 Locatie: UMC Utrecht, Heidelberglaan 100,…

Achtergrondliteratuur bij de e-cursus ‘Herkennen van irreële ziektepercepties

In dit webartikel bieden we graag verdieping met achtergrondliteratuur bij de e-cursus ‘Herkennen van irreële ziektepercepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS’: Ziektepercepties Ziektepercepties. Wat kan de fysiotherapeut…

ALS Zorgnetwerk

Het ALS Zorgnetwerk is het netwerk van zorgverleners van mensen met ALS, PSMA en PLS. Het doel van het ALS Zorgnetwerk is dat alle mensen met ALS, PSMA en PLS de beste…

Cursus “Respiratoire functietesten voor ALS behandelteams”

Het ALS Centrum Nederland heeft een verdiepingscursus ontwikkeld over een belangrijk thema in de zorg: respiratoire functietesten bij ALS.  Het doel van de scholing is dat teams in staat zijn om respiratoire functietesten…