Richtlijnproject ALS: multidisciplinaire behandelrichtlijn

Het project ALS behandelrichtlijn richte zich op de update van de multidisciplinaire behandelrichtlijn fysiotherapie, ergotherapie en logopedie die in 2012 is verschenen en de evaluatie van het gebruik van deze richtlijn door…

Project Innovatie van ALS-zorg: eHealth

Het ALS Centrum heeft samen met patiënten en mantelzorgers een ALS app voor thuismonitoring ontwikkeld en getest. Door gebruik te maken van de nieuwste zorgtechnologie kunnen we de zorg beter toespitsen op…

ALS-CarE: Een zorgsysteem voor mensen met ALS

ALS-CarE is een project van acht Europese ALS-centra. Samen willen zij een zorgsysteem opzetten waardoor een ALS-patiënt in ieder stadium van het ziekteproces de beste zorg krijgt. Dit systeem is direct gebaseerd…

Nederlands ALS Kennisplatform

ALS Centrum Nederland heeft met dank aan de Stichting ALS Nederland het ALS Kennisplatform opgezet. Voor dit project is informatie over ALS, behandeling, zorg, hulpmiddelen en onderzoek ontwikkeld voor patiënten en iedereen…

Onderzoek naar de meerwaarde van een zorgcoach bij ALS

Onderzoek toont aan dat er tekortkomingen zijn in de zorg voor mensen met ALS. Dit gaat met name over de samenwerking tussen verschillende disciplines, het verkrijgen van benodigde hulpmiddelen, onbehandelde symptomen en…

Project Mantelzorgers/ Informal caregivers

Het project Mantelzorgers (Informal caregivers) is een onderzoek dat zich richt om de beste manier te vinden voor het ondersteunen van mantelzorgers. Partners, familieleden en vrienden van een patiënt die veel zorg…