Genetisch onderzoek naar familiaire ALS

In ongeveer 10 procent van de patiënten met ALS komt de ziekte in de familie voor. Dat wil zeggen dat er in het erfelijk materiaal, het DNA, een afwijking zit die de…

Project MinE: Innovatief genetisch onderzoek

Project MinE is het baanbrekende genetische onderzoek naar ALS op wereldwijde schaal. Het project draait om het verzamelen van genetische data van ALS-patiënten en controlepersonen en het “graven” (mining) in en vergelijken van…

Prospectieve ALS studie Nederland (PAN)

De Prospectieve ALS studie Nederland (PAN) was een grootschalig onderzoek naar de risicofactoren voor ALS, PSMA, PLS, Segmentale en Distale SMA en PBP. Leefstijl, voeding en blootstelling aan gevaarlijke stoffen worden vergeleken…

Publicaties 2013

In 2013 werden de volgende artikelen gepubliceerd in toonaangevende internationale wetenschappelijke tijdschriften. Op www.pubmed.com zijn alle wetenschappelijke publicaties over medisch onderzoek wereldwijd te raadplegen, dus ook de publicaties van het ALS Centrum….

PYRAMID: Onderzoek naar het ziekteverloop van ALS

PYRAMID is een samenwerkingsproject tussen drie ALS-centra in Europa. Het onderzoek is gericht op factoren die invloed hebben op het ziekteverloop van ALS. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten in het ziekteproces, waardoor nieuwe therapieën ontwikkeld kunnen worden.

Hersennetwerken bij ALS

Samen met het Alzheimercentrum van het VU medisch centrum (VUmc) wordt in het AMC onderzoek gedaan naar hersennetwerken bij ALS-patiënten. In deze studie worden de hersenfuncties met de nieuwste technieken onderzocht om…