TRICALS workshop over metingen in medicijnonderzoek

Gepubliceerd op 4 juni 2017

Eind mei vond aansluitend op het ENCALS congres, een TRICALS workshop plaats in Ljubljana, Slovenië. Het onderwerp van de workshop was uitkomstmaten in ALS medicijnonderzoek. Artsen en onderzoeksverpleegkundigen uit elf verschillende landen zijn getraind. 

Locatie van het ENCALS congres en de TRICALS workshop in Ljubljana, Slovenië

Meer dan 60 neurologen en onderzoeksverpleegkundigen van Europese ALS Centra aangesloten bij het Europese trial netwerk TRICALS waren aanwezig. Zij hebben gediscussieerd over de beste manier om uitkomsten te meten in geneesmiddelenonderzoek en zijn aanvullend getraind in het afnemen van de verschillende tests die bij medicijnonderzoek worden gebruikt.

Kaartje van Europa met alle reeds aangesloten TRICALS centra. Dit aantal is groeiende!

De workshop richtte zich op het meten van spierkracht, longvolume (FVC en SNIP), de ALS-FRS-R vragenlijst voor het functioneren, ALS staging en cognitief functioneren (ECAS). Voor al deze uitkomsten (behalve de ECAS) is ook een TRICALS emodule ontwikkeld. Alle deelnemers zijn gevraagd om voorafgaand aan de workshop deze emodules te doorlopen. Op deze manier kon tijdens de workshop meer worden gediscussieerd en geoefend.

Het doel van deze jaarlijkse workshop is dat Europese ALS centra verenigd binnen het trial netwerk TRICALS op dezelfde manier metingen verrichten. Dit is belangrijk om betrouwbare resultaten te krijgen en snel voortgang te maken in medicijnonderzoek voor ALS.

Kijk voor meer informatie op www.tricals.org