ALS mantelzorg app naar verwachting begin 2018 beschikbaar

Gepubliceerd op 6 december 2017

De app voor mantelzorgers van mensen met ALS is naar verwachting over een aantal maanden klaar. Deze app helpt mantelzorgers om zo nu en dan stil te staan bij hoe het met hen gaat. 

De afgelopen maanden is de proef versie van de app getest door de mensen uit de meedenkgroep (mantelzorgers, maatschappelijker werkers, psycholoog en onderzoeker) en 5  mantelzorgers van ALS-patiënten die niet betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de app. We hebben ze allemaal gevraagd om de app gedurende 30 dagen te gebruiken, dat wil zeggen gedurende deze tijd dagelijks in te vullen hoe het met hun gaat. Na deze 30 dagen hebben we ze gebeld om te evalueren. De testresultaten zijn 24 november met de meedenkgroep besproken en daar is besloten wat we gaan aanpassen aan de app.

Testresultaten

Uit de test bleek dat mensen over het algemeen vonden dat de app er mooi uitziet en dat het gebruik duidelijk is. Opvallend was dat sommige mensen geen behoefte hadden om bij te houden hoe het met hen gaat, maar wel graag de tips wilden bekijken. De mensen die wel hebben bijgehouden hoe het met hen gaat, vonden dat dat inzicht gaf en uitnodigde tot reflectie. Ook viel op hoe verschillend iedereen is: zo werden zeer verschillende tips gewaardeerd en was het erg wisselend in hoeverre men het waardevol vond dat de tips gegeven werden in films door andere mantelzorgers. Waar iedereen het wel over eens was, was dat de app in het begin, snel na diagnose zou moeten worden aangeboden.

Verbeteringen na de test

De belangrijkste wijzigingen die we naar aanleiding van deze test gaan doen zijn:

  1. Omdat niet voor iedereen direct duidelijk was hoe de app werkt, gaan we meer uitleg toevoegen over hoe de app werkt. Je krijgt dan de eerste keer dat je de app opent m.b.v. een aantal schermpjes een tour door de app.
  2. Er is een groep gebruikers die niet wil bijhouden hoe het met hen gaat, maar wel graag de tips wil lezen. We willen daarom de beide opties gelijkwaardig aanbieden door de openingsschermen te wijzigen.
  3. De tips die je krijgt naar aanleiding van je scores hoe het met je gaat worden ervaren als onvoldoende passend, dit lijkt met name bij lage scores als storende te worden ervaren. De tips wordt gebaseerd op de score die iemand geeft, maar we we weten niet werkelijk wat er aan de hand is. We gaan proberen dit op te lossen door in tekst en met tussenschermen duidelijker aan te geven hoe de tips geselecteerd worden zodat mensen beter weten wat ze kunnen verwachtingen. Ook kijken we nog een keer kritisch naar de tips die we bij lage scores geven.

Apple en Android

De komende tijd worden de aanpassingen aan de app gedaan en wordt een Android versie van de app gebouwd. De verwachting is dat de app begin volgend jaar in de app en play store beschikbaar is.

Lees meer over het project Mantelzorg app