Update MRI onderzoek: Meer dan 2000 scans!

Gepubliceerd op 13 februari 2018

Voor het MRI-onderzoek met 3-Tesla MRI zijn al meer dan 2000 scans gemaakt. Scans van de hersenen van mensen met ALS, PSMA en PLS worden vergeleken met scans van controlepersonen. Verschillen worden onderzocht en geven steeds meer informatie over wat de ziektes ALS, PSMA en PLS betekenen voor zenuwcellen in de hersenen. Dit helpt om de verspreiding van deze ziekten te begrijpen en in de toekomst tegen te kunnen gaan. 

 

Veranderingen in de hersenen bij ALS

Met de scans wordt onder andere gekeken naar structuur van de hersenen. Dit gebeurt door scans van patiënten met sporadische ALS, PSMA, PLS te vergelijken met de scans van controlepersonen. We maken ook scans bij patiënten met familiaire ALS en hun familieleden. Daarnaast wordt met de MRI-scans gekeken naar de verbindingen, de connectiviteit in de hersenen, dat wil zeggen het netwerk van alle zenuwcellen en de manier waarop deze zenuwcellen met elkaar verbonden zijn.

Voor het MRI-onderzoek worden zowel patiënten als controlepersonen gevraagd om meerdere malen naar het UMC Utrecht te komen voor een vervolgscan. Zo kunnen onderzoekers veranderingen in de hersenen over de tijd volgen.

Wij willen alle deelnemers hartelijk danken voor hun inzet!

Meer informatie en meedoen

Lees meer informatie over het MRI onderzoek op de website van het ALS Centrum van het UMC Utrecht. Hebt u ALS, PSMA of PLS? Wij hebben zoveel mogelijk patiënten nodig die mee willen doen aan dit onderzoek. Bent u geïnteresseerd in deelname? Meld u aan via het aanmeldformulier.

ALS MRI databank

In Tabel 1 ziet u hoeveel scans we in 2017 hebben verzameld. In Tabel 2 en Tabel 3 ziet u hoeveel MRI scans zich op dit moment in de ALS databank bevinden.

Tabel 1. Totaal aantal scans gemaakt in 2017. Voor zowel het 3Tesla als 7Tesla onderzoek

2017 Totaal scans*
3Tesla 240
7Tesla 32

Tabel 2. Totaal scans ALS databank MRI 3Tesla

3Tesla ALS  FALS* PSMA PLS  Mimics* Controle-personen Familiaire controlepersonen* Totaal
Scan 1 410 33 105 81 83 262 147 1121
Scan 2 214 21 75 50 13 103 108 584
Scan 3 106 13 53 29 6 3 5 215
Scan 4 72 9 38 17 5 0 0 141
Scan 5 50 6 28 13 3 0 0 100
Totaal 852 82 299 190 110 368 260 2161
*FALS: ALS-patiënten waarbij ALS in de familie voorkomt (2 of meer familieleden hebben/hadden ALS).
*Mimics: patiënten die een neuromusculaire ziekte hebben, maar geen  ALS, PSMA of PLS.
*Familiaire controlepersonen: familieleden van ALS-patiënten, waar ALS binnen de familie voorkomt (2 of meer familieleden hebben/hadden ALS).

Tabel 3. Totaal scans ALS databank MRI 7Tesla

7Tesla ALS FALS* Controle-personen Familiaire controlepersonen* Totaal
Scan 1 27 2 14 34 77
*FALS: ALS-patiënten waarbij ALS in de familie voorkomt (2 of meer familieleden hebben/hadden ALS).
*Familiaire controlepersonen: familieleden van ALS-patiënten, waar ALS binnen de familie voorkomt (2 of meer familieleden hebben/hadden ALS).

 

Publicaties 2017

In 2017 hebben 2 onderzoekers hun proefschrift succesvol verdedigd. Lees meer over het promotieonderzoek van Ruben Schmidt en Renée Walhout.

De volgende publicaties zijn recent verschenen:

Dank

De MRI databank met al deze MRI-beelden van patiënten en controlepersonen is een enorm waardevolle bron voor wetenschappelijk onderzoek richting behandelingen. Dit is alleen mogelijk dankzij het project Motor Netwerk Degeneratie en het project MRI-onderzoek gefinancierd door Stichting ALS Nederland.

Steun dit project!