Update neuroprothese onderzoek: resultaten eerste deelneemster bekend

Gepubliceerd op 2 mei 2019

In het UMC Utrecht Hersencentrum wordt onderzoek gedaan naar een hulpmiddel voor mensen die door ernstige verlamming niet meer goed kunnen communiceren. Onderzocht wordt of deze mensen met hun hersenactiviteit een computer kunnen aansturen, om zo geheel zelfstandig te communiceren zonder dat daarbij spieren nodig zijn.

Ernstig verlamde mensen zijn voor hun communicatie vaak afhankelijk van hun verzorg(st)er. Hierdoor is het voor deze mensen ontzettend moeilijk om zelfstandig te communiceren of om zelf contact te initiëren. Het onderzoeksteam van het Utrecht NeuroProthese (UNP) project wil hier verandering in brengen met behulp van een implanteerbaar communicatiehulpmiddel dat zelfstandig gebruikt kan worden.

Utrecht Neuroprothese
De Utrecht NeuroProthese is een implanteerbare Brein-Computer Interface en maakt gebruik van het feit dat mensen in staat zijn om vrijwillig en doelbewust de signalen van hun hersenen te veranderen door ergens aan te denken, zoals het inbeelden van handbeweging, of achteruit tellen. De signaalveranderingen in het brein worden gemeten met behulp van enkele onder de schedel geplaatste elektroden, die via draden verbonden worden met een zender. Zowel de draden als de zender zullen onderhuids worden aangebracht. De zender zet de hersensignalen om in een commando en stuurt dat commando draadloos door naar een computer. De computer kan vervolgens met dat signaal spellingssoftware of andere programma’s aansturen waardoor de gebruiker kan typen of kanalen kan wisselen op TV.

De onderzoekers hopen door het UNP-project vast te stellen of een dergelijk hulpmiddel goed bruikbaar is in de thuissituatie van mensen met een ernstige verlamming. Daarnaast wordt er gekeken naar de invloed van het UNP op de kwaliteit van leven van de gebruiker en wordt onderzocht of de hersensignalen in de loop van de tijd veranderen of niet.

Klik op deze afbeelding voor uitleg over de werking van de neuroprothese.

Resultaten tot nu toe
De Utrecht NeuroProthese (UNP) is inmiddels bij twee Nederlandse deelneemsters geïmplanteerd. De eerste deelneemster gebruikt het systeem in haar dagelijks leven, en is daarmee de eerste persoon ter wereld die thuis – zonder aanwezigheid van onderzoekers – een hersenimplantaat gebruikt om te communiceren met haar familie en verzorgers. De resultaten van deze eerste deelneemster zijn gepubliceerd in het medisch-wetenschappelijk tijdschrift the New England Journal of Medicine (https://bit.ly/2RLM68m).

De tweede deelneemster wordt momenteel getraind in het gebruik van de prothese. Het onderzoek heeft recentelijk een grote subsidie uit de VS gekregen, waarmee de onderzoekers, in samenwerking met het John Hopkins ziekenhuis in Baltimore, hopen voort te bouwen op wat zij tot nu toe geleerd hebben. Bovendien willen zij met deze subsidie  meer functionaliteit toevoegen aan het systeem. Meer informatie over de subsidie vindt u hier: https://bit.ly/2G1qApk.

Deelnemers gezocht
Het onderzoeksteam is voor het UNP-project op zoek naar geschikte kandidaten. De kandidaten die gezocht worden zijn tussen de 18 en 75 jaar, zijn ernstig verlamd maar stabiel, kunnen nog communiceren door b.v. oogknippers en zijn niet verstandelijk beperkt. Voor meer informatie kunt u kijken op www.neuroprothese.nl of mailen naar neuroprothese@umcutrecht.nl.