Ontwikkeling mantelzorg app ‘Hoe gaat het met je vandaag?’

Gepubliceerd op 11 oktober 2017

In een project van ALS Centrum Nederland en Stichting ALS Nederland wordt een app ontwikkeld voor naasten van ALS-patiënten, de mantelzorg app. Deze app helpt mantelzorgers om zo nu en dan stil te staan bij hoe het met hen gaat. 

Het idee is dat iemand in de app gedurende een periode dagelijks invult hoe het met hem gaat. Gebaseerd op het antwoord krijgt iemand een advies of verwijzing naar informatie. Dit zijn adviezen van ervaren mantelzorgers. De app geeft je zo toegang tot de dingen waar anderen in dezelfde situatie veel aan gehad hebben. De adviezen worden zoveel mogelijk gegeven in de vorm van een filmpje gegeven. Door dagelijks in te vullen hoe het met je gaat, hopen we bovendien bij te dragen aan het inzicht in het verloop van gemoedstoestand en wat daar invloed op heeft.

Om ervoor te zorgen dat de app die we ontwikkelen aansluit bij wat mantelzorgers willen, hebben we een ‘ meedenkgroep’  samengesteld bestaande uit (oud)mantelzorgers, maatschappelijk werkers van verschillende ALS behandelteams en onderzoekers van het ALS centrum. Deze groep wordt intensief betrokken bij het ontwikkelen en testen van de app.

De stappen die tot nu toe in het project zijn gezet zijn:

  1. De tips en verwjzingen naar informatie zijn verzameld. Deze zijn voornamelijk gebaseerd op interviews met naasten die zijn gehouden in het kader van het project ‘ take care of them’.  Concept teksten van de tips zijn voorgelegd aan de meedenkgroep en op basis daarvan zijn de beste tips geselecteerd, tips aangevuld en herzien. Het werd belangrijk gevonden dat we met de tips focussen op het verlagen van de drempel naar zorgverleners.
  2. De meeste tips zijn ‘ verfilmd’. Dit hebben we gedaan door vier (ex) mantelzorgers te vragen hun adviezen voor naasten op film te geven.
  3. Een testversie van de app is ontwikkeld. Er is ism de meedenkgroep gewerkt aan een laagdrempelige vormgeving. De app is nu eerst voor iOS gebouwd. De testversie was half september gereed.
  4. Op dit moment is gestart met het testen van de app. De testversie van de app wordt gedurende een maand gebruikt door de meedenkgroep. De maatschappelijk werkers uit de meedenkgroep vragen bovendien elk 1 of 2 mantelzorgers uit hun eigen praktijk om de app gedurende een maand uit te proberen.

Op basis van de test zal de app worden geëvalueerd en, indien nodig, worden herzien. Vervolgens zal ook een Android versie worden gebouwd. De verwachting is dat begin volgend jaar de app in de app en playstore verkrijgbaar is.

Lees meer over het project Mantelzorg app