Update TRICALS – Europese samenwerking in ALS medicijnonderzoek

Gepubliceerd op 4 december 2017

TRICALS, het Trials Consortium to Cure ALS, is een samenwerking van Europese ALS centra die sneller en beter medicijnonderzoek willen realiseren. Patiënten met ALS, ALS centra in academische ziekenhuizen en de farmaceutische industrie zijn onderdeel van dit beveiligde online platform. Farmaceutische bedrijven zien op deze manier dat er veel interesse is om mee te werken aan medicijnonderzoek van zowel patiënten als de ALS centra. Er zijn tenslotte ca. 40.000 mensen met ALS in Europa.

ALS-patiënten zichtbaar maken

Jaarlijks krijgen 400 tot 500 Nederlanders de diagnose ALS gesteld. Dit aantal nieuwe patiënten per jaar (incidentie) is vergelijkbaar met veel andere chronische neurologische ziekten zoals multipele sclerose (MS) en de ziekte van Parkinson. ALS-patiënten hebben in vergelijking met andere chronische neurologische ziekten echter een veel kortere levensverwachting. Daarom is intensieve Europese samenwerking nodig om meer medicijnonderzoek (trials) voor ALS te realiseren. Prof. dr. Leonard van den Berg, coördinator van het ALS Centrum vertelt: “Door TRICALS krijgen patiënten meer inzicht in lopende en toekomstige studies. En de vele inschrijvingen van patiënten bij TRICALS maakt voor farmaceutische bedrijven duidelijk dat ALS een interessant veld is voor medicijnonderzoek.”

Het doel van TRICALS

  • Mensen met ALS die mee willen doen aan geneesmiddelenonderzoek zichtbaar te maken voor de farmaceutische industrie.
  • De doorlooptijd van geneesmiddelenonderzoek te verkorten.
  • Sneller nieuwe behandelingen vinden!

Tien ALS Centra in 7 landen aangesloten!

In 2014 ging TRICALS in Nederland live en daarna in steeds meer Europese landen. Inmiddels doen 10 ALS centra in 7 landen mee en dit aantal groeit voortdurend. Meer dan 650 patiënten zijn op dit moment aangemeld bij TRICALS (www.tricals.org). Deze patiënten worden geïnformeerd over nieuw geneesmiddelenonderzoek, zodat zij grotere mogelijkheid hebben om deel te nemen aan trials ter behandeling van ALS. Dankzij deze actieve inzet van patiënten is een succesvol platform opgezet om patiënten met ALS en de gelieerde zeldzame ziektes PSMA en PLS te verenigen met de farmaceutische industrie en academische centra.

Ziekteverloop

Patiënten worden gevraagd om eens in de drie maanden de vragenlijst ALS-FRS-R in te vullen. Het herhaaldelijk meten van de ALSFRS-R geeft ons inzicht hoe ALS zich ontwikkelt over de tijd en welke factoren mogelijk van invloed zijn.  Dit maakt het mogelijk om het ziekteverloop in te schatten, nog voor hun deelname aan een trial. Daarnaast zijn groepen patiënten met een vergelijkbaar ziekteverloop te onderscheiden. Zo zijn er patiënten die als eerste klachten bij het spreken en slikken hadden of patiënten waarbij de symptomen begonnen met uitval in armen of benen. Deze gegevens zijn belangrijk om te bepalen of en wanneer een medicijn effectief is tegen ALS.

Samenwerking met farmaceutische industrie

TRICALS wil ook de doorlooptijd van geneesmiddelonderzoek verbeteren. Een farmaceutisch bedrijf kan afspraken maken met TRICALS waardoor contact met verschillende ALS centra mogelijk wordt. TRICALS regelt vervolgens dat alle ALS centra goed voorbereid zijn en dat het personeel getraind is voor het onderzoek. Deze training is belangrijk om valide en betrouwbare uitkomsten te krijgen. Elke outcome assessor moet op precies dezelfde manier spierkracht, ziekteverloop en longfunctie meten. Hiervoor heeft TRICALS e-cursussen ontwikkeld en wordt er jaarlijks een 2-daagse workshop aangeboden om alle Europese medewerkers aan ALS trials te scholen. 

Toekomstige ontwikkelingen

De ontwikkelingen binnen eHealth hebben implicaties voor geneesmiddelenonderzoek. Drs. Ruben van Eijk is arts-onderzoeker en werkt aan zijn promotieonderzoek binnen TRICALS. Ruben: “De ontwikkeling van medicijnstudies staat nooit stil en de studieopzet hiervan wordt continu doorontwikkeld. Met de opkomst van het internet wordt het begeleiden (of monitoren) van patiënten thuis steeds realistischer. Mogelijk dat medicijnstudies in de toekomst niet enkel meer plaats vinden in het ziekenhuis, maar vaker naar de patiënt thuis gebracht worden. Zeker voor patiënten met ALS zou dit veel voordelen met zich meebrengen. Er zitten echter nog een hoop haken en ogen aan om de kwaliteit van “internet-trials” te kunnen waarborgen. TRICALS  is bezig met het in kaart brengen van de problemen en onderzoeken hoe een internet-trial via TRICALS uitgevoerd kan worden met betrouwbare resultaten.”

Dank

TRICALS wordt gefinancierd door Stichting ALS Nederland. Het online platform van TRICALS is kosteloos ontwikkeld door Accenture. Deze marktleider in consulting en IT dienstverlening raakte bij ALS betrokken toen senior manager strategie Garmt van Soest de diagnose ALS kreeg. Dankzij de inzet van Garmt en Accenture kon het online platform in korte tijd vormgegeven worden. Garmt van Soest is helaas recent overleden. Hij heeft veel betekend voor TRICALS. Wij zetten ons onverminderd in om het medicijnonderzoek voor ALS te versnellen en zo snel mogelijk behandelingen te vinden.

Kijk voor meer informatie over TRICALS op www.tricals.org