Vaccinatie van neurologische aandoeningen in zicht, maar nog veel onduidelijk

Gepubliceerd op 18 februari 2021

Op donderdag 11 februari werd bekend dat drie groepen mensen met voorrang zouden worden gevaccineerd, waaronder patiënten met neurologische aandoeningen waardoor de ademhaling gecompromitteerd is. Binnen deze categorie zouden mogelijk ook ALS, PSMA en PLS-patiënten vallen. Er is echter nog altijd veel onduidelijk over hoe en door wie de vaccinatie van deze groep georganiseerd moet worden.

Over het organiseren van de vaccinatie van deze groep schreef de landelijke huisartsenvereniging (NHG) het volgende: “Deze groep is voor huisartsen niet gemakkelijk te identificeren binnen de patiëntenpopulatie. Deze groep is wel goed in beeld bij hun behandelend specialist in het ziekenhuis. Daarom zullen mensen binnen deze patiëntgroep door de medisch specialist worden uitgenodigd voor vaccinatie”. De organisatie hiervan is niet van tevoren afgestemd en laat te wensen over.

Zover bij het ALS Centrum bekend is, zijn er geen afspraken gemaakt met deze artsen over hoe de kwetsbare patiënten binnen de spierziektengroep te identificeren en vaccineren. We hebben begrepen dat er op dit moment overleg plaatsvindt over hoe men de vaccinatie wil gaan opzetten en wie dat precies moeten gaan doen. Wie wanneer precies aan de beurt is wordt bepaald door de overheid.

Veel patiënten bellen over de vaccinatie naar hun neuroloog, CTB-arts of hun revalidatiearts. Bij deze groep is echter ook nog geen duidelijkheid. Zij kunnen helaas dus ook nog geen uitsluitsel geven over de mogelijkheden tot en eventuele afspraak voor vaccinatie tegen COVID-19.

Zodra er meer bekend is laten we dat weten via onze website.