Veranderingen in eigen bijdrage van de Wmo per 1 januari 2019

Gepubliceerd op 20 februari 2019

Wanneer je verschillende soorten zorg en ondersteuning nodig hebt, kunnen de zorgkosten snel oplopen. Om dit betaalbaar te houden is door de overheid vanaf 1 januari 2019 een abonnementstarief ingevoerd.

Het abonnementstarief is een vast tarief van €17,50 per 4 weken voor huishoudens die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het maakt daarbij niet uit hoeveel je verdiend, hoeveel spaargeld je hebt of hoeveel gebruik je maakt van voorzieningen. Wanneer je veel ondersteuning nodig hebt, kun je door de nieuwe regeling veel geld per maand besparen. De gemeente kan de eigen bijdrage ook verlagen, wanneer er sprake is van laag inkomen of hulp van een mantelzorger.

Welke voorzieningen vallen onder het abonnementstarief?

Het abonnementstarief geldt voor maatwerkvoorzieningen. Maatwerkvoorzieningen zijn afgestemd op de persoonlijke situatie. Hierbij kun je denken aan hulp bij huishouden, begeleiding, hulpmiddelen via het Wmo loket en woonaanpassingen. Meer informatie over algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen kunt u vinden op https://www.informatielangdurigezorg.nl/onderwerpen/w/wmo. Deze nieuwe tarieven gelden voor 2019. Er wordt door de overheid nu bekeken hoe deze tarieven voor 2020 gaan uitpakken.

Uitzonderingen

Wanneer u getrouwd bent of een partner heeft en één van u of beide de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, hoeft u in 2019 geen eigen bijdrage te betalen. Dit is bedoeld om echtparen, eventueel met kinderen, financieel tegemoet te komen, omdat zij nog geen recht hebben op hun pensioen.

Voor 2020 heeft het kabinet de volgende voornemens:

  • U ontvangt een factuur per maand (dus niet meer per 4 weken)
  • De eigen bijdrage is € 19 per maand

Meer informatie