Vernieuwde behandelrichtlijn Fysiotherapie bij ALS, PSMA en PLS

Gepubliceerd op 3 december 2019

Op initiatief van ALS Centrum Nederland en in samenwerking met onder andere het KNGF, NVZF en NVRF is de behandelrichtlijn Fysiotherapie bij ALS onlangs herzien. De richtlijn beschrijft concrete praktische aanbevelingen ten aanzien van fysiotherapeutische zorg bij mensen met ALS, PSMA en PLS, zoals diagnostische en fysiotherapeutische interventies.

Doel van de richtlijn is de uniformiteit en de kwaliteit van de begeleiding en de behandeling van mensen met ALS, PSMA en PLS te verbeteren door het bieden van concrete, praktische aanbevelingen. Deze aanbevelingen op ervaren knelpunten in de zorg zijn gebaseerd op een zorgvuldige weging van de laatste wetenschappelijke inzichten, consensus van deskundigen en patiëntenvoorkeuren. De richtlijn ondersteunt fysiotherapeuten en zorgprofessionals uit aanpalende disciplines in hun klinische besluitvorming en biedt transparantie naar patiënten en derden.

De richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de Stichting ALS Nederland. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door, bij de start van de herziening van de richtlijn, knelpunten die door patiënten en mantelzorgers in de zorg werden ervaren te inventariseren en de bevindingen hieruit mee te nemen bij het opstellen van de uitgangsvragen. Daarnaast zijn de conceptrichtlijnen voorgelegd aan afgevaardigden van patiëntenverenigingen ALS Patients Connected en Spierziekten Nederland. Het commentaar werd verwerkt in de definitieve richtlijn.

Lees meer over deze richtlijn op het KNGF Kennisplatform
De richtlijn is in te zien via deze link.