Verslag activiteiten 2015 ALS Centrum Nederland

Gepubliceerd op 13 juli 2016

Het verslag activiteiten 2015 van ALS Centrum Nederland is beschikbaar. Dankzij intensieve internationale samenwerking en toegenomen onderzoeksfinanciering is er een stroomversnelling in het onderzoek naar ALS. Een aantal mijlpalen:

 • Het ALS Centrum heeft de grootste ALS Database en Biobank ter wereld met de unieke combinatie van zowel de DNA-profielen, als gegevens over de leefstijl, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en andere mogelijke risicofactoren bij patiënten. Eind 2015 bevatte de ALS Database en Biobank gegevens van 3.000 patiënten.
 • Het Europese netwerk van ALS Centra ENCALS had eind 2015 32 aangesloten ALS Centra. Leonard van den Berg, coördinator ALS Centrum Nederland, is oprichter en voorzitter van ENCALS.
 • Eind 2015 deden 16 landen mee aan Project MinE en waren meer dan 5.000 DNA-profielen geanalyseerd met het innovatieve whole genome sequencing! Het in Nederland geïnitieerde Project MinE is de grootste studie naar de genetische oorzaken van ALS ooit.
 • Meer dan 500 patiënten hebben zich geregistreerd bij het internationale platform voor geneesmiddelenonderzoek Naast Nederland, zijn nu ook België, Italië en Zwitserland aangesloten bij TRICALS. Dit internationale platform is door ALS Centrum Nederland opgericht om de vertaalslag naar de ontwikkeling van nieuwe medicijnen te versnellen.
 • Prof. dr. Leonard van den Berg won de Winklermedaille 2015 van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. De jury was unaniem van mening dat professor Van den Berg de afgelopen vijf jaar de grootste bijdrage heeft geleverd aan de neurologische wetenschap.
 • Op 18 november 2015 heeft Prof. dr. Jan Veldink zijn oratie uitgesproken, de lezing waarin hij zijn visie op het onderzoek voor de komende jaren uiteen heeft gezet. Eerder dit jaar was Veldink al benoemd tot hoogleraar Humane neurogenetica op het UMC Utrecht Hersencentrum.
 • In 2015 hebben vijf medewerkers succesvol hun proefschrift verdedigd.
  1. Frank Diekstra, oktober 2015, UMC Utrecht
   “Amyotrophic lateral sclerosis: genetic susceptibility factors and pleiotropy” Nieuwsbericht
  2. Mark Huisman, oktober 2015, UMC Utrecht
   “Exogenous risk factors for amyotrophic lateral sclerosis”
   Nieuwsbericht
  3. Lotte Vlam, september 2015, UMC Utrecht
   “Multifocal motor neuropathy and progressive muscular atrophy: pathophysiological similarities and differences”
   Nieuwsbericht
  4. Meinie Seelen, juni 2015, UMC Utrecht
   “Risk factors for amyotrophic lateral sclerosis; lifestyle, environment and genetics”
   Nieuwsbericht
  5. Joost Raaphorst, mei 2015, AMC
   “Cognition and behaviour in motor neuron disease”
   Nieuwsbericht

Verslag activiteiten ALS Centrum Nederland 2015