Verslag sessie Neuro-Imaging – ALS symposium Dublin

Gepubliceerd op 3 januari 2017

Het 27e International ALS/ MND symposium was van 7-9 december 2016 in Dublin. Meer dan 1100 onderzoekers, artsen, verpleegkundigen en paramedici wereldwijd presenteerden het beste onderzoek en de beste zorg voor ALS, PSMA en PLS en hebben best practices gedeeld. Medewerkers van het ALS Centrum hebben verschillende sessies voor u samengevat. Onderstaand vindt u het verslag van onderzoeker-in-opleiding Hannelore van der Burgh over de sessie Neuro-imaging. Ook geeft zij een korte samenvatting over het NiSALS congres, aansluitend aan het congres in Dublin. 

Drs. Hannelore van der Burgh

Sessie Neuro-imaging ALS symposium Dublin

Ook op het gebied van neuro-imaging werden er tijdens het ALS/MND congres in Dublin weer veel verschillende onderzoeken gepresenteerd. Op basis van MRI-beelden is er gekeken naar verschillen in witte en grijze stof volumes van verschillende hersengebieden. Er is niet alleen gekeken naar verschillen tussen ALS patiënten en gezonde controles, maar ook tussen ALS patiënten met en zonder cognitieve en/of gedragsveranderingen. Daarnaast werd er ook een geautomatiseerde methode voor diagnose besproken. Dit protocol geeft op basis van MRI-beelden een kans op ALS dat meegenomen kan worden in het beslissen of een patiënt al dan niet de ziekte heeft. Tot slot werd er een wiskundig model gepresenteerd dat de volgorde van veranderingen in witte stof banen modelleert. Hiermee kan het verloop van de ziekte mogelijk beter in beeld worden gebracht.

NiSALS congres Dublin

Na het ALS/MND congres was de NiSALS, het congres van de Neuro-imaging Society in ALS, georganiseerd. Op dit jaarlijkse congres wisselen Europese onderzoekers op het gebied van imaging bij ALS onderzoeksresultaten uit. Zij hebben ook plannen voor toenemende samenwerking, deze uitwisseling wordt onder andere mogelijk gemaakt door financiering van Stichting ALS Nederland.
Alle onderzoeken die op de NISALS meeting gepresenteerd werden, gebruikten een van de vele neuro-imaging methoden. Zo was er een onderzoek waarin gekeken werd of een MRI-scan van het hele lichaam een manier kan zijn om het afsterven van zenuwcellen in de spieren af te beelden. Daarnaast werd de relatie tussen verschillende stadia in eiwitophopingen en aangedane hersengebieden in (functionele) MRI-beelden onderzocht. Ook werd er een verschil gevonden in het volume van de hypothalamus tussen ALS patiënten en gezonde controles. Het volume van dit hersengebied lijkt ook voorspellend te zijn voor overleving.

Naast de MRI techniek werden er ook resultaten gepresenteerd gebaseerd op bijvoorbeeld PET-beelden. PET is een nucleair beeldvormende techniek waarbij gebruikt wordt gemaakt van radioactieve stoffen. Hiermee kan de verandering in stofwisseling van cellen in beeld gebracht worden. Gebaseerd op de stadia van eiwitophopingen, die ook gerelateerd konden worden aan MRI-beelden, liet PET een relatie zien van celstofwisselingsstadia met overleving en ziekteduur. Er werden ook verschillen in de stofwisseling van cellen tussen ALS patiënten met en zonder cognitieve en/of gedragsveranderingen gevonden, wat PET mogelijk een goede maat maakt om in een vroeg stadium al cognitieve en gedragsachteruitgang te meten.

Kortom, een breed spectrum van neuroimaging technieken en onderzoeken om meer inzicht te krijgen in ALS.

Andere sessies

Bekijk het programma en alle Engelstalige samenvattingen

U kunt het volledige programma en samenvattingen (abstracts) van lezingen online vinden. Veel onderzoekers hebben ook hun gehele presentatie online gezet.

Bekijk ook #alssymp via twitter voor resultaten van het congres.

Lees ook de Engelstalige MND/ ALS research blog waarin onderzoekers terugkijken op sessies van het congres.