Verstoring energiemetabolisme bij ALS-patiënten

Gepubliceerd op 12 oktober 2015

Onderzoekers van ALS Centrum Nederland hebben een artikel gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Neurology over resultaten die mogelijk wijzen op een verstoring van de energiehuishouding bij patiënten met ALS.

ALS-patiënten blijken voordat zij ziek worden een hogere totale hoeveelheid energie tot zich te nemen dan controlepersonen (2258 kCal per dag versus 2119 kCal per dag). Verder bleek de gemiddelde BMI (body-mass-index) van patiënten voordat zij ziek werden, gemiddeld lager te zijn dan bij controlepatiënten (25.7 versus 26.0). Bij de bestudering van de voedingsmiddelen viel op dat van een aantal de inname verhoogd was bij ALS. Dit was het geval bij verzadigde vetzuren, enkelvoudig verzadigde vetzuren en cholesterol. Deze resultaten samen met resultaten van andere studies lijken mogelijk te wijzen op een verstoring van het energiehuishouding (energiemetabolisme) bij patiënten met ALS. Het lijkt erop dat ALS-patiënten meer calorieën verbranden in rust en bij beweging dan normaal, dit heet hypermetabolisme.

Deze bevinding helpt om het ziekteproces bij ALS beter in kaart te brengen en aanknopingspunten te vinden voor een behandeling.

De verstoring in de energiehuishouding kan een verklaring zijn voor de regelmatig geconstateerde gewichtsafname bij patiënten is met beginnende ALS, ook als er geen sprake is van slikproblemen of afgenomen eetlust. De behandeling en begeleiding van diëtisten van de ALS behandelteams is er op gericht om gewichtsafname zo veel mogelijk te voorkomen. Dit is belangrijk aangezien een afname van gewicht mogelijk een voorspeller is voor een sneller ziekteverloop.

Referentie

Effect of Presymptomatic Body Mass Index and Consumption of Fat and Alcohol on Amyotrophic Lateral Sclerosis. Huisman MH, Seelen M, van Doormaal PT, de Jong SW, de Vries JH, van der Kooi AJ, de Visser M, Schelhaas HJ, van den Berg LH, Veldink JH. JAMA Neurol. 2015

Lees meer

Lees ook webartikelen over voeding en als: