VICI-subsidie voor Leonard van den Berg

Gepubliceerd op 19 december 2011

Professor dr. Leonard van den Berg, coördinator van het ALS-Centrum Nederland en hoogleraar neurologie bij het UMC Utrecht, heeft de prestigieuze VICI-subsidie ontvangen.

De VICI-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren.

De titel van het onderzoek is “ALS, disease or syndrome?”, “ALS, ziekte of syndroom?”. De komende jaren zal door de combinatie van beeldvorming (MRI-scans), DNA-onderzoek, eiwit-onderzoek en vragenlijsten over allerlei blootstellingen die patiënten en gezonde mensen hebben gehad in hun leven (beroep, sporten, voeding), gezocht worden naar de oorzaak van ALS.

De titel van het onderzoek stelt de vraag of ALS 1 ziekte is, of eigenlijk een verzameling van veel verschillende ziekten die op elkaar lijken. Vooral het laatste lijkt het meest waarschijnlijk. Dit is mogelijk dan ook de reden waarom “de” oorzaak van ALS nog niet gevonden is. Vermoedelijk is er een aantal oorzaken. Het is daarom belangrijk om binnen de patiënten groep, kleinere groepen te vinden die 1 gemeenschappelijke oorzaak hebben. Dit kan alleen als van alle patiënten en gezonde mensen heel veel gegevens verzameld worden. Dit gebeurt nu al voor een deel in het PAN onderzoek. Door deze gegevens op een slimme manier te combineren wordt geprobeerd tot deze kleinere groepen met 1 oorzaak te komen.

Professor Van den Berg hoopt met behulp van dit onderzoek de komende jaren belangrijke nieuwe oorzaken te vinden voor ALS, wat hopelijk aanknopingspunten zal bieden voor nieuwe behandelingen.