Vier teams krijgen status Erkend Centrum ALS Zorgnetwerk

Gepubliceerd op 13 november 2019

Vier ALS-behandelteams, die nog geen erkend centrum waren, hebben nu ook de status van “erkend centrum van het ALS Zorgnetwerk” gekregen. Deze status onderschrijft de kwaliteit van het ALS-behandelteam. In totaal zijn er daarmee nu 38 erkende ALS, PSMA en PLS behandelteams in Nederland. De kwaliteit van zorg die geleverd wordt door deze teams wordt door het ALS Centrum verder ondersteunt door het ALS, PSMA en PLS Kennisplatform.

In 2018 werd het project ‘Kwalitatief goede ALS behandelteams’ uitgevoerd door het ALS centrum Nederland, Spierziekten Nederland, ALS Patients Connected en de VRA werkgroep NMA. Het doel van dit project was het verkrijgen van een geografisch goed gespreid netwerk van kwalitatief goede ALS-behandelteams. Het project leidde tevens tot formele erkenning van de individuele kwalitatief goede ALS-behandelteams. In totaal werden 41 teams bevraagd.

Na afloop van het project kregen 34 teams de status ‘Erkend Centrum van het ALS Zorgnetwerk’. Deze status onderschrijft de kwaliteit van het ALS-behandelteam. Zes teams kregen alleen een voorlopige erkenning, met een jaar tijd om verbeterpunten die voortkwamen uit het onderzoek door te voeren.

In september en oktober 2019 is er een vervolg gekomen op het project. Vier ALS-behandelteams hebben heel hard gewerkt om de kwaliteit van de revalidatiezorg voor patiënten met ALS, PSMA en PLS te verbeteren aan de hand van de naar voren gekomen verbeterpunten. Daarnaast hebben de teams enquêtes uitgezet onder de patiënten om inzicht te krijgen in hoe de zorg en de verbeteringen in de zorg werden ervaren. Uit de resultaten blijkt dat de revalidatiezorg voor patiënten met ALS, PLS en PSMA in het afgelopen jaar bij deze vier ALS-behandelteams verbeterd is en dat de zorg door de patiënten zeer gewaardeerd wordt. Deze vier teams zijn daarom ook onderdeel geworden van het ALS Zorgnetwerk.

Alle erkende teams in het ALS Zorgnetwerk zijn te vinden in de Zorgnetwerkkaart op de ALS Centrum website en Zorgwijzer van Spierziekten Nederland.