Voorwaarden ALS Congres

Betaling

U ontvangt binnen vier weken na aanmelding een factuur op het door u aangegeven emailadres. De betalingstermijn is 14 dagen, maar de kosten voor deelname dienen voor de datum van het congres op het banknummer van de Van Hoytema Stichting te zijn bijgeschreven. Na betaling van het inschrijfgeld wordt u definitief in de workshops van uw voorkeur geplaatst. Mocht de workshop van uw voorkeur vol zijn dan nemen we contact met u op voor uw tweede voorkeur.

Voor vragen over de factuur, betaling en de indeling in de workshoprondes kunt u contact opnemen met Ada Marres via Hoytema@utwente.nl.

Vervanging of annuleren

Indien u, om wat voor reden dan ook, uiteindelijk niet aanwezig kunt zijn bij het symposium, kunt u iemand voor u in de plaats laten komen. Dit is kosteloos. Stuur een email naar Hoytema@utwente.nl met daarin de gegevens van u en uw vervanger.

Kunt u geen vervanger sturen? Annuleer dan bij voorkeur uiterlijk 4 weken voor aanvang van het congres. Annuleert u binnen 4 weken voor aanvang van het congres, dan zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht. U kunt uitsluitend annuleren via email aan Hoytema@utwente.nl

Accreditatie

Om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten dient u uw BIG-nummer of ander relevant nummer (afhankelijk van tot welke beroepsgroep u behoort) door te geven, dit wordt u ook gevraagd bij uw aanmelding. Na afloop van het congres zal uw presentie worden doorgegeven aan uw beroepsvereniging. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw BIG-nummer/ registratienummer van uw beroepsvereniging bij uw inschrijving. Als u bij uw inschrijving heeft aangegeven accreditatie te willen ontvangen en uw BIG-nummer of nummer van uw beroepsvereniging hebt doorgegeven dan worden deze punten voor u bijgeschreven. Voor vragen over de accreditatie mail Hoytema@utwente.nl of bel 053 489 24 09.

Certificaat

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van het congres het bijbehorende certificaat of kan dit op aanvraag digitaal toegestuurd krijgen. Wilt u een nieuw certificaat ontvangen dan zijn hieraan kosten verbonden. Mail hiervoor naar mail Hoytema@utwente.nl. Na voldoen van het betreffende bedrag wordt u het certificaat toegestuurd per post of per mail.