Wereldwijde richtlijn medicijnonderzoek: ALS Clinical Trial Guidelines meeting

Gepubliceerd op 25 april 2016

Van 17 tot en met 19 maart waren 140 neurologen, patiënten, statistici, beleidsmakers en farmaceuten bijeen om te overleggen over medicijnonderzoek voor ALS. Het doel van deze ALS Clinical Trial Guidelines meeting was het verbeteren van de internationale richtlijn voor klinische trials voor ALS.

Prof. dr. Leonard van den Berg en dr. Michael van Es vanuit ALS Centrum Nederland waren aanwezig. Leonard van den Berg heeft voorstellen voor meer efficiënte opzet van trial gepresenteerd, welke goed zijn ontvangen. Alle presentaties zijn nu te bekijken via het Youtube kanaal.

ALSclinical Trial Guidelines 2016 group picture

ALS Clinical Trial Guidelines 2016 meeting in Warrenton, Virginia (USA)

Internationaal

Zowel Amerika en Canada, het Europese netwerk van ALS centra ENCALS, als Japan en Australië waren vertegenwoordigd bij de Clinical trial guidelines meeting in Warrenton (VS). De neurologen van deze landen zijn verenigd in de World Federation of Neurology Research Group on MND Research. Ook de International Alliance of ALS/MND Associations en verschillende verenigingen, zoals de Amerikaanse ALS Association waren vertegenwoordigd.

Richtlijn

Verbeteringen voor de internationale richtlijn voor medicijnonderzoek, de Guideline for Clinical Trials in ALS/MND, stonden ter discussie. Deze richtlijn wordt nu aangepast om medicijnonderzoek zo efficiënt mogelijk te maken. Ook werd informatie over nieuwe types medicijnonderzoek opgenomen, zoals gentherapie en stamceltherapie. De richtlijn wordt nu gereviseerd en komt over enkele weken beschikbaar. Er volgt dan een ronde waarin een ieder online feedback op de richtlijn kan geven, waarover wij u op www.als-centrum.nl zullen informeren.

Presentaties openbaar

Presentaties van de ALS Clinical Trial Guidelines meeting zijn te bekijken via het Youtube kanaal.

ALSclinical Trial Guidelines 2016 meeting picture  ALSClinical Trial Guidelines 2016