ALS Zorgnetwerk

In Nederland zijn 38 erkende ALS-behandelteams. Deze teams zijn onderdeel van een revalidatiecentrum of van de revalidatieafdeling van een ziekenhuis. Erkende ALS behandelteams voldoen aan de kwaliteitscriteria en maken onderdeel uit van het ALS Zorgnetwerk. Het ALS Zorgnetwerk stimuleert het delen van kennis en ervaring tussen de teams en bevordert optimale afstemming met thuiszorg en huisarts. 

Een ALS-behandelteam begeleidt patiënten bij het omgaan met de gevolgen van ALS, waarbij ook aandacht is voor partners en gezinsleden. De revalidatiearts coördineert de behandeling en begeleiding. Kijk voor informatie over kwaliteit van elk ALS behandelteam op de Zorgwijzer van Spierziekten Nederland.

Get Directions

show options hide options