ALS Zorgnetwerk

In Nederland zijn ongeveer 40 ALS-behandelteams. Deze teams zijn onderdeel van een revalidatiecentrum of van de revalidatieafdeling van een ziekenhuis. De ALS behandelteams die voldoen aan de kwaliteitscriteria maken onderdeel uit van het ALS Zorgnetwerk. Ook een aantal door het ALS Centrum getrainde thuiszorgteams zijn al bij dit netwerk aangesloten. Het ALS Zorgnetwerk stimuleert het delen van kennis en ervaring tussen de teams en bevordert optimale afstemming met thuiszorg en huisarts. 

Een ALS-behandelteam begeleidt patiënten bij het omgaan met de gevolgen van ALS, waarbij ook aandacht is voor partners en gezinsleden. De revalidatiearts coördineert de behandeling en begeleiding. Kijk voor informatie over kwaliteit van elk ALS behandelteam op de Zorgwijzer van Spierziekten Nederland.

Get Directions

  show options

Op het online forum op deze website, alleen toegankelijk voor zorgprofessionals, stellen zorgprofessionals elkaar vragen en delen ze expertise en helpen ze elkaar om de beste zorg voor patiënten te leveren.