Zorg & ALS-behandelteams

In Nederland zijn meer dan 40 ALS-behandelteams. Deze teams zijn onderdeel van een revalidatiecentrum of van de revalidatieafdeling van een ziekenhuis.

Een ALS-behandelteam begeleidt patiënten bij het omgaan met de gevolgen van ALS, waarbij ook aandacht is voor partners en gezinsleden. De revalidatiearts coördineert de behandeling en begeleiding. Kijk voor informatie over kwaliteit van elk ALS behandelteam op de Zorgwijzer van Spierziekten Nederland.

Get Directions

  show options

Als onderdeel van het ALS Kennisplatform project heeft ALS Centrum Nederland het ALS Zorgnetwerk opgezet, een netwerk van ALS-behandelteams en van door het ALS Centrum getrainde thuiszorgteams, waarbij met name het delen van kennis en ervaring tussen de teams en de verschillende disciplines van belang is. Op het online forum op deze website, alleen toegankelijk voor zorgprofessionals, stellen zorgprofessionals elkaar vragen en delen ze expertise en helpen ze elkaar om de beste zorg voor patiënten te leveren.